אודות החברה

פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ
4,034,510
בנקים
1972
סומך חייקין
763
520029026
03-6950649
03-6091753
רח' ה' באייר 4, תל-אביב 6209302
החברה, פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ, הינה חברת אחזקות ובעלת השליטה בבנק הבינלאומי. פעילותה העסקית של קבוצת הבנק מתמקדת במספר מישורים עיקריים:
- תיווך פיננסי בין מפקידים ללווים, העומד ביסודה של הבנקאות המסחרית.
- שירותים פיננסיים ובנקאיים מניבי עמלות במגוון רחב של פעילויות בתחומי המט"ח, הסחר הבינלאומי, ניירות הערך, שירותי מידע, כרטיסי אשראי, מכשירים פיננסיים נגזרים וכיו"ב.
- יעוץ השקעות ויעוץ פנסיוני.
- השקעות הנוסטרו של הבנק וניהול סיכוני שוק ונזילות.
- שירותי תפעול בנקאיים בתחום קופות הגמל וקרנות נאמנות.
- שירותי נאמנות לפרטיים ולמוסדיים, באמצעות החברה לנאמנות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות