חדשות אורד

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אורד - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • אורד-עדכון בקשר עם סיום הסכם ההקמה(EPC)עם חב פרויקט בשליטת EDF
  • אלמר-סיום מו"מ בין אלמור אנרגיות לבין אורד בק"ע רכישת הפעילות
  • אורד-תוצאות הנפקת זכויות עפ"י דוח הצעת מדף מיום 23.7.19
   | קישור ל-PDF
  • אורד-בת EVC(כ-58%)-זכתה במענק מהמדען הראשי להקמת עמדות טעינה..
  • אורד - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • אורד - מצגת לשוק ההון, מרץ 2019
  • אורד - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אורד - השלמת הסכם למכירת מניות חב הבת-המשך
  • אורד - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות