חדשות מיטרוניקס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מיטרוניקס - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • מיטרוניקס - מועד פרסום דוח רבעון 2 לשנת 2019 ביום ,21.8.19 שיחת ועיד
  • מיטרוניקס - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • מיטרוניקס - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מיטרוניקס - מועד פרסום דוחות לשנת 2018 ושיחת ועידה ביום 20.3.19
  • מיטרוניקס - מצגת לשוק ההון
  • מיטרוניקס - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מיטרוניקס-מצגת לשוק ההון באנגלית-ספטמבר 2018
  • מיטרוניקס - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מיטרוניקס - תיקון-המועד המתוכנן לפרסום דוחות כספיים ל,22.8.18שיחת וע

  חדשות סקטור אלקטרוניקה ואופטיקה