חדשות סאפיינס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • סאפיינס - דוח רבעון 1 לשנת 2019
  • סאפיינס - ודמבעץףמI יבW חמיK בוחרת בפלטפורמת הביטוח האלמנטרי של החב
  • סאפיינס-FOLKSAM בוחרת בפתרון הביטוח האלמנטרי של החברה
  • סאפיינס-משיקה גרסה חדשה ומתקדמת של פתרון הביטוח האלמנטרי שלה
  • סאפיינס - 20-F לשנת 2018
  • סאפיינס-שפלבידונS KW בחרה בפתרונות הביטוח של החברה בענן
  • סאפיינס-מצגת באנגלית-מפגש משקיעים שנתי 27.2.19
  • סאפיינס - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
  • סאפיינס - משיקה גרסה מתקדמת של פלטפורמת ביטוח החיים
  • סאפיינס - דוח רבעון 3 לשנת 2018

  חדשות סקטור תוכנה ואינטרנט