חדשות אופקו הלת'

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אופקו - תוצאות כספיות לרבעון 2 2019
  • אופקו - מועד פרסום דוח רבעון 2 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 7.8.19
  • אופקו-פיליפ פרוסט עבר בהצלחה ניתוח,החברה ממשיכה להתנהל כרגיל..
  • אופקו - סומוס בוחרת בביורפרנס כספקית המועדפת לבדיקות אבחנתיות
  • אופקו - הגישה לFDA בקשה לבדיקת הSCORE 4K במסלול NOVO DE
  • אופקו - PR-תוצאות כספיות לרבעון 1 לשנת 2019
  • אופקו - אירועים ועסקאות
  • אופקו - מועד פרסום דוחות כספיים לרבעון 1 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום
  • אופקו - 10K- דוחות כספיים לשנה שהסתיימה ב31.12.18
  • אופקו - 8K-תוצאות כספיות לרבעון 4 ולשנת 2018

  חדשות סקטור השקעות במדעי החיים