המשך ההתרסקות הכללית במחירי הסחורות והנחושת

אריה גורן, אנליסט גלובלי בכלל פיננסים בסקירה השבועית על שוק הסחורות העולמי
|
אריה גורן

המשך ההתרסקות הכללית במחירי המניות והסחורות, זאת התמונה שהתקבלה במסחר בשווקים הבין-לאומיים בשבוע האחרון. מדד מחירי הסחורות המשוקלל CRB של רויטרס-ג'פריס, המורכב מחוזים עתידיים על 19 סחורות שונות, ירד בשיעור של 9.26%, וחזר לרמתו מפברואר 2004. המדד ירד בארבעת השבועות האחרונים ב-29.8%, מערכו הגבוה ביותר השנה, בשלושה ביולי, כבר ירד מדד הסחורות ב-46.0%, ומערכו באותה עת בשנה שעברה כבר ירד המדד ב-26.0%.

מדד המניות העולמי, MSCI World, ירד בשבוע שעבר ב-8.32%. המדד ירד בארבעת השבועות האחרונים ב-30.3%, ומערכו בתקופה זו בשנה שעברה כבר ירד המדד ב-47.5%. מדד המניות האמריקאי, S&P 500, ירד בשבוע שעבר ב-6.78%, וחזר לרמתו מאפריל 2003. המדד ירד בארבעת השבועות האחרונים ב-27.7%, ומערכו בזמן זה בשנה שעברה כבר ירד המדד ב-42.9%. מדד מניות הנאסד"ק, ירד בשבוע שעבר ב-9.31%, וחזר לרמתו ממאי 2003. המדד ירד בארבעת השבועות האחרונים ב-28.9%, ומערכו בתקופה זו בשנה שעברה כבר ירד המדד ב-44.7%.

הדולר התחזק בסיכום שבועי ב-5.89% ביחס לאירו ל-1.262 דולר לאירו, זהו השינוי השבועי הגדול ביותר בשער הדולר ביחס לאירו אי פעם. משערו הנמוך בכל הזמנים ביחס לאירו 1.604 ב-15 ביולי השנה כבר עלה שער הדולר ביחס לאירו ב-21.3%. הדולר נחלש בסיכום שבועי ב-7.23% ביחס לין היפני ל-94.28 ין לדולר, זהו השינוי השבועי הגדול ביותר בשער הדולר ביחס לין מאז 1998, ושערו הנמוך ביותר של הדולר ביחס לין מאז אוגוסט 1995. ביחס לשקל התחזק הדולר בסיכום שבועי ב-4.7% ל-3.879 שקל לדולר.

אחד הנימוקים העיקריים לכדאיות ההשקעה בסחורות, הנשמעים מפי חסידי ההשקעה בסחורות דוגמת הגורו המפורסם ג'ים רוג'רס, הוא כי מחירן משתנה ביחס הפוך למחירי המניות, כך שהשקעה בסחורות מקטינה את הסיכון הכללי בתיק ההשקעות ומקזזת את הירידה במחירי המניות בתקופה של שוק מניות יורד. אף על פי שיש הגיון בהנחה זו, כיוון שכשמחירי הסחורות נמוכים גדלים רווחי החברות, מאחר שהוצאותיהן על חומרי גלם ואנרגיה נמוכות יותר; הדבר לא התממש במקרה הנוכחי. במפולת העולמית הנוכחית, שגברה מאוד בארבעת השבועות האחרונים לאחר שבית הנבחרים האמריקאי דחה בפעם הראשונה ב-29 בספטמבר את תוכנית ההצלה של הממשל (לאחר מכן אישר את התכנית לאחר השינויים שנעשו בה), התרסקו גם מחירי המניות וגם מחירי הסחורות כמעט באותו אופן, ירידה ממוצעת של כ-30% במדדים בארבעת השבועות האחרונים. דרך אגב, ג'ים רוג'רס טעה טעות חמורה (לפחות כך נראה עד כה) כאשר הוסיף להמליץ על השקעה בסחורות ביולי השנה כשמחירן היה בשיא, ומאז ירדו מחירי הסחורות בכ-50% בממוצע.

מדוע איפוא נפלו גם מחירי המניות וגם מחירי הסחורות באופן דומה לאחרונה? התשובה היא כי בעקבות המחנק באשראי והפאניקה הכללית שאחזה בציבור המשקיעים נאלצו מוסדות פיננסיים, קרנות נאמנות וקרנות גידור לחסל אחזקות בכל מחיר כדי להשיג מזומנים; והדבר הגביר את חוסר האמון במערכת הפיננסית העולמית והגדיל את בריחת המשקיעים מכל סוגי ההשקעות. סחורות מסוימות אף נמכרות כיום במחירים נמוכים מעלות ייצורן, ומניות של 239 חברות מתוך 500 המניות של מדד המניות האמריקאי S&P 500, הכולל את 500 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בארצות הברית, נסחרות כיום במכפיל רווח קטן מ-10, ו-106 חברות נסחרות במכפיל רווח קטן מ-7.

בטבלה שלהלן רוכזו השינויים במחירי הסחורות בשבוע האחרון, בארבעת השבועות האחרונים ויחסית למחיר השיא שלהן השנה וכן השינויים במחירים מאותה עת בשנה שעברה.כפי שניתן לראות מהטבלה, הנחושת היא הסחורה שמחירה ירד בשיעור הגבוה ביותר בשבוע האחרון מבין כל הסחורות, ועל כך בהמשך.

נחושת

מערכה הגבוה ביותר אי פעם במסחר בבורסת המתכות של לונדון בשלושה ביולי השנה, 8,985 דולר לטון, כבר ירד מחיר הנחושת ב-58.6% ל-3,721 דולר לטון. יתר על כן בחישוב בערכים ריאליים ירד מחיר הנחושת ב-73.7% משיאו בתחילת מאי 1974, שהיה 14,149 דולר לטון בדולרים של היום מתואמים לאינפלציה. מלבד הפעם הנוכחית, כבר ירד מחיר הנחושת ביותר מ-50% ארבע פעמים בעבר: בינואר 1975 ב-63.5% מהשיא במאי 1974, ביוני 1982 ב-64.0% מהשיא בפברואר 1980, באוקטובר 1993 ב-56.3% מהשיא בדצמבר 1988 ובמארס 1999 ב-58.2% מהשיא ביולי 1995.

בנחושת משתמשים בעיקר לייצור חוטי חשמל וצינורות, והיא המתכת השלישית בחשיבותה, אחרי ברזל ואלומיניום, מבחינת היקף השימוש. בגלל השימוש הנרחב של נחושת בבנייה ובתעשייה מחיר הנחושת מושפע מאוד מהפעילות הכלכלית בעולם והוא מדד חשוב להערכת מגמת הכלכלה העולמית. הירידה במחיר הנחושת בחודשים האחרונים מצביעה על האטה בצמיחה הכלכלית בעולם.

מחיר הנחושת הנוכחי עדיין גבוה בכ-500 דולר מעלות הפקתו השולית (העלות הישירה של תוספת הפקה, מתחת לערך הזה ההפקה כבר אינה רווחית). תפוקת הנחושת העולמית בשבעת החודשים הראשונים של השנה ממכרות וממחזור גם יחד הסתכמה ב-10.663 מיליון טון, והצריכה הסתכמה בתקופה זו ב-10.717 מיליון טון, כלומר נוצר גרעון של 54,000 טון. בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2007 הייתה תפוקת הנחושת העולמית ממכרות וממחזור גם יחד 10.387 מיליון טון, והצריכה הסתכמה באותה תקופה ב-10.477 מיליון טון, כלומר נוצר גרעון של 90,000 טון.

מלאי הנחושת במחסני בורסות המתכות העיקריות בעולם של לונדון, ניו יורק ושנחאי היה בסוף ספטמבר השנה 224,180 טון, 14,158 טון פחות מבסוף שנת 2007. מחיר הנחושת יורד בדרך כלל כשהמלאי במחסני בורסות המתכות עולה, כיוון שזה מראה על ירידה בביקוש. מלאי הנחושת בבורסת המתכות של לונדון, שהיא זירת המסחר העולמית העיקרית לנחושת, ירד ב-3 ביולי השנה ל-122,575 טון, ומחיר הנחושת הגיע אז לשיאו 8,985 דולר לטון. ביום שישי שעבר נרשם ערכו הנמוך ביותר בשלוש השנים האחרונות של מחיר הנחושת, 3,721 דולר לטון, ומלאי הנחושת בבורסת לונדון עלה ל-209,250 טון. אמנם העלייה במלאי הנחושת מאז חודש יולי השנה מלמדת על ירידה בביקוש, אבל הירידה ברמת המלאי אינה מצדיקה ירידה כה תלולה במחירה. מחישוב המבוסס על היחס בין מחיר הנחושת לרמת המלאי בבורסת לונדון בעבר עולה כי העלייה ברמת המלאי מאז חודש יולי מצדיקה ירידה במחיר רק לכ-6,000 דולר לטון; כך שהירידה הנוכחית נובעת יותר מהבריחה ההמונית מכל סוגי ההשקעות ולאו דווקא מהעלייה במלאים.איך משקיעים בנחושת

לנחושת, iPath DJ-AIG Copper ETN, נסחרת בבורסת ניו יורק בסימול JJC החל מ-24 באוקטובר 2007. החברה המנהלת היא Barclay's Global Investors, ודמי הניהול הם 0.75% לשנה.


*מאת: אריה גורן, גלובלי בכלל פיננסים.

*הערה: אין לראות בכתבה המלצה לרכישה או למכירה של נחושת, תעודת סל או כל סחורה שהיא.

תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות