חדשות נתנאל גרופ

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • נתנאל גרופ - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • נתנאל גרופ - פתיחת מסחר ביום 24.11.19-נתנאל גרופ אג יא
   | קישור ל-PDF
  • נתגר-דוח ה.מדף להנפקת אגח יא עפי ת.מדף מ,30.5.17הזמנות20.11.19
   | קישור ל-PDF
  • נתנאל גרופ - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים בק"ע הנפקה של אגח יא
  • נתנאל גרופ - מצגת לשוק ההון-נובמבר 2019
  • נתנאל גרופ - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • נתגר-הסכם להשכרת "בית גאון" לשם הקמת והפעלת בית מלון ,פרטים...
  • נתנאל גרופ - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • נתנאל גרופ - השלמת הסכם למכירת מקרקעין במתחם שגיא בלוד-המשך
  • נתנאל גרופ - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות