חדשות נתנאל גרופ

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • נתנאל גרופ - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • נתגר-הסכם להשכרת "בית גאון" לשם הקמת והפעלת בית מלון ,פרטים...
  • נתנאל גרופ - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • נתנאל גרופ - השלמת הסכם למכירת מקרקעין במתחם שגיא בלוד-המשך
  • נתנאל גרופ - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • נתגר-מ.עקרונות להשכרת "בית גאון" לשם הקמת והפעלת בית מלון
  • נתנאל גרופ - עדכון בק"ע הסכם המכר במקרקעין מתחם שגיא בלוד
  • נתגר-תוספת 3 להסכם מכר מתחם שגיא-דחיית התשלום הקרוב ל-25.1.19
  • נתנאל גרופ - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • נתגר-תוספת2 להסכם מכר בק"ע מתחם שגיא-הקטנת הממכר ועדכון התמו..

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות