המשק הישראלי נמצא בנק' פיתול קריטית, ללא שינוי משמעותי - תחל התדרדרות

עצמאות 69 . מתבשמים מנתוני הצמיחה? נער אוצר צולל לנבכי דו"ח בנק ישראל - ויוצא עם תובנה מטרידה
|
(50)

בחודש שעבר פורסם דו"ח בנק ישראל לשנת 2016 (זמין כאן). הדוח נותן לקורא תמונת מצב טובה של המשק הישראלי על חוזקותיו וחולשותיו ועל סמך דוח זה אציג פה ניתוח SWOT (חוזקות-חולשות-הזדמנויות- סיכונים) של הכלכלה הישראלית.

אחד הדברים הבולטים בדו"ח, שאינם מקבלים מספיק תהודה בציבור הישראלי, הוא עד כמה מדיניות ממשלתית משפיעה גם שנים רבות אחרי שהיא נקבעה. כך למשל ניתן לומר בהסתכלות על הדו"ח שהשינויים שבוצעו ב-2003 (בעיקר הקטנת קצבאות, הקטנת שיעורי המיסוי על עבודה והגדלת גיל הפרישה) שינו בצורה דרמטית את הכיוון אליו צעדה כלכלת ישראל בעשור האחרון ולמעשה רק כעת מתקבל הרושם שהשפעת צעדים אלו מגיעה לידי סיום.

ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון. אולי זה אתם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

העלאה
* כל השדות חובה

תודה שהשארת פרטים, נשתדל לחזור אלייך בהקדם

אין זה אומר שהממשלה הנוכחית לא יכולה להשפיע על תוצאות הכלכלה בטווח הקצר. הדו"ח מנתח למשל שהצעדים שהממשלה ביצעה בתחום הדיור הובילו לגידול בביקוש לבעלות על דירה וזה אחד הגורמים שהובילו להמשך העלייה במחירי הדיור. אך אין ספק שהמסקנה העיקרית בתחומי המדיניות היא שצעדי מדיניות יכולים להשפיע למשך שנים ארוכות ולכן אנו כאזרחים חייבים לדרוש מהממשלה בכלל ומשר האוצר בפרט לנקוט בצעדים אמיצים על מנת שהצמיחה ארוכת הטווח של ישראל תימשך ואף תיגבר.

בשורה התחתונה ניתן לסכם את הדו"ח בכך שמצבה של הכלכלה הישראלית בסוף שנת 2016 הוא טוב אך נראה שהגענו למיצוי של תהליכים חיוביים שהתרחשו בעשור האחרון וכעת אנחנו נמצאים בנקודת פיתול. מצד אחד המשק הישראלי לא ימשיך לצמוח ואף יתדרדר בביצועיו אם לא ינקטו צעדים חשובים שיזניקו אותו קדימה. מהצד השני המצב המאקרו כלכלי מציב בפני שר האוצר הזדמנות פז לעשות מהלכים שישפיעו על כלכלת ישראל שנים קדימה.

חוזקות

1. צמיחה גבוהה ושוק עבודה חזק

הצמיחה השנה הייתה 4%, גבוהה מהתחזיות ומקצב הצמיחה ארוך הטווח של ישראל (3% לפי הערכות בנק ישראל). הצמיחה השנה נתמכה בעיקר על ידי גידול בצריכה הפרטית שבתורה נבעה מחוזקה של שוק העבודה הישראלי. שוק העבודה הישראלי מתחזק מאז 2003 בעקבות הגדלת התמריץ לעבוד ובעקבות העלאת גיל הפרישה. חלק ניכר מהצמיחה נבע מהגדלת תשומות העבודה מה שהוביל לכך ששיעור התעסוקה המשיך לעלות (76.6%) ושיעור האבטלה ירד לשפל היסטורי (4.1%). בנוסף שיעור האבטלה הטבעי ממשיך לרדת. במקביל הפריון לשעת עבודה עלה (ב-0.5%) אחרי ששנה שעברה הוא היה בירידה עקב כניסה של אוכלוסיות חלשות יחסית לשוק העבודה.

2. התרחבות התחרות וירידת המחירים

המחירים השנה ירדו ב- 0.2%. עובדה זאת לרוב מלמדת על חולשה בביקושים אך המצב בישראל שונה בתכלית. הירידה במחירים (זאת השנה השלישית ברציפות) נובעת משוקים חיוביים להיצע ומרפורמות של הממשלה שנועדו להפחית מחירים. בין השאר הממשלה נקטה צעדים להוזלת התחבורה הציבורית, המים ועוד. במקביל רפורמות שמוזילות את הייבוא (כמו ביטול מיסים על הזמנת חבילות קטנות מחו"ל) הקטינו את המרווחים של קמעונאים ישראלים במגוון תחומים מה שהוריד את המחירים ב-0.3% עד 0.6% שזה מקביל למעשה להשפעה של הורדת המע"מ ב-1%.

3. שכר, הכנסה פנויה ועוני

- ההכנסה הריאלית הפנויה של משק בית גדלה השנה ב-6%. זה קצב גבוה מאוד שנבע מגידול בשכר הריאלי (2.9%), מהגדלת מספר המפרנסים למשק בית ומשיפור בתנאי הסחר של ישראל (יפורט בהמשך). גידול זה הוא מרשים ביותר במיוחד עקב העובדה שהגידול במשקלם של נשים, ערבים וחרדים בשוק העבודה גרע כ-0.6 נקודות אחוז מהשכר הממוצע. כלומר כניסתם (המבורכת) לשוק העבודה משכה את השכר הממוצע כלפי מטה ועדיין הוא עלה בצורה משמעותית.

- הביקוש לעובדים גדל מאוד מה שהעלה את השכר והקטין את מספר המשרות החלקיות.

- שוק העבודה השפיע גם על אי השוויון והעוני. שניהם ירדו בהדרגה מאמצע העשור הקודם עד 2013. בשנת 2014 הייתה עליה קלה בשני מדדים אלו עקב קיצוץ בקצבאות אך הקיצוץ בוטל ב-2015.

- לבסוף נראה כי ההסכם הנוגע להעלאה בשכר המינימום שנחתם בין ההסתדרות והמעסיקים, והורחב לכלל המשק לאחר שהממשלה אימצה אותו, מיסד את המגמות האלה ולא שימש גורם עיקרי להן. כלומר השכר עלה בשוק החופשי והממשלה רק קיבעה את השכר הגבוה יותר כשכר מינימום.

חולשות

1. מחירי הדיור

הדבר שמכאיב יותר מכל לישראלים בשנים האחרונות הוא מחירי הדיור הגואים. שלוש ממשלות ושלושה שרי אוצר כבר הבטיחו לנו להוריד את מחירי הדיור אבל הם בשלהם - ממשיכים לעלות. השנה מחירי הדירות עלו ב-6.3%, ירידה קלה בקצב משנה שעברה אך עדיין קצב גבוה מאוד. נראה שעד שריבית בנק ישראל לא תעלה לא יהיה שינוי מגמה אמיתי במחירי הדיור, מה עוד שהצעדים של שר האוצר הגדילו את הביקוש לרכישת דירות, כך על פי בנק ישראל.

2. אי שוויון ועוני

למרות השיפור בשנים האחרונות מצב אי השוויון והעוני בישראל עדיין בכי רע בהשוואה בינלאומית. אי השוויון בהכנסות הכלכליות אמנם נמצא קרוב לממוצע ה-OECD אך המדינה אינה עושה עבודה טובה בהקטנת אי השוויון והעוני ולפיכך בהכנסות נטו עדיין אי השוויון בישראל הוא מהגבוהים בעולם. נראה שהממשלה נמצאת במלכוד- אם תגדיל את הקצבאות אולי תשפיע על האי שוויון בטווח הקצר אך תפגע בתמריץ לצאת לעבוד ולפיכך תפגע באי השוויון ובצמיחה בטווח הארוך. על מנת להתמודד עם סוגיה זאת משתמשת הממשלה ב"מס הכנסה שלילי" שמצליח להוריד את אי השוויון אך השפעתו מוגבלת.

3. פריון נמוך לעובד

הפריון לעובד בישראל נמצא נמוך בהשוואה בינלאומית ולמעשה הפער שלנו מהמדינות המתקדמות בעולם רק הולך ומתרחב מאז שנת 95. על מנת שנצליח להשיג את רמת החיים באירופה ובאמריקה אנחנו חייבים להעלות את הפריון ונראה שאין לממשלה לא תכנית עבודה בנושא זה ולא כלים שיסייעו בטווח הקצר. שיפור במערך ההכשרות המקצועיות יסייע בטווח הבינוני אך בטווח הארוך חייבים לשפר את איכות החינוך בדגש על האוכלוסיה הערבית והחרדית שלהן יש כישורים נמוכים במיוחד במדדי מיומניות קוגניטיביות של ה-OECD.

4. השקעה נמוכה

השקעה היא הבסיס לצמיחה בטווח הארוך, אך ההשקעות (הציבוריות והפרטיות) במשק הישראלי נמוכות מאשר במדינות ה-OECD. נראה שחלק מהסיבה היא תנאים בירוקרטיים שמקשים על השקעה מצד הסקטור הפרטי. בנוסף איכותן הנמוכה של תשתיות ההון האנושי והפיזי, תורמים לכך שבמגזר העסקי ההשקעה בהון פיזי נמוכה בהשוואה בין-לאומית.

הזדמנויות

1. חוב ציבורי נמוך

יחס החוב תוצר של הממשלה ממשיך לרדת והגיע השנה ל-62.2%. זהו שיעור נמוך מאוד בהשוואה היסטורית וגם בהשוואה בין לאומית מכיוון שמרבית מדינות ה-OECD הגדילו מאוד את חובן בשנים האחרונות על מנת להתמודד עם המשבר העולמי. שיעור החוב תוצר הנמוך מתבטא בעלות גיוס הון נמוכה לממשלה ובירידת פרמיית הסיכון של המשק. בשילוב עם עודף מבני בחשבון השוטף ושיפור בתנאי הסחר של ישראל (יפורט מיד) נראה שהמשק הישראלי חזק מאי פעם. המצב הנוכחי מאפשר

לממשלה מרווח נשימה במקרה של משבר וזהו מצב מצויין להתחיל לעשות רפורמות בעלות מימדים ארוכי טווח. מאז 1995 ירידה בתשלומי הריבית של הממשלה ובהוצאות הביטחון חסכו לממשלה הוצאות בסדר גודל של 60 מיליארד שקלים!

2. תנאי סחר משופרים

תנאי הסחר מודדים את מחירי הייצוא הישראלי לעומת מחירי הייבוא. כאשר היחס הזה עולה זאת אומרת שהתוצרת הישראלית נמכרת במחירים גבוהים יותר בעולם ו/או שישראל מייבאת יותר בזול מהעולם. בשנים האחרונות המדד עלה לשיא של 20 שנים לפחות וזאת בעקבות מספר שינויים בייצוא הישראלי (עלייה במחירי השירותים שישראל מוכרת לעולם) ובייבוא הישראלי (הקטנת ייבוא מוצרי אנרגיה עקב הזרמת הגז מ"תמר" וירידה במחירי הנפט בעולם). ישראל נהנתה יותר משאר מדינות ה-OECD משיפור בתנאי הסחר מה שמגדיל את התחרותיות של הייצוא הישראלי. לאור מצב זה ממש מתבקש שישראל תקל על הליכי הייבוא מה שיעודד את הייבוא תחילה אך בהמשך (דרך מנגנון שע"ח) יסייע גם להגדיל את הייצוא וישפר את ההתמחות של המשק הישראלי.

3. שיעור התעסוקה בגילאים 64-69

בעקבות העלאת גיל הפרישה בשנת 2003 ובעקבות מספר שינויים נוספים (עלייה בתוחלת החיים, מעבר לפנסיות חדשות מסוג DC ועוד) עלו מאוד שיעורי התעסוקה בגילאים 60-69 גם בקרב גברים וגם בקרב נשים. למעשה 15% מהגידול בכוח העבודה הישראלי נבע מאנשים בגילאי 64-69 (פי שלושה ממשקלם באוכלוסיה!). המשך העלאת גיל הפרישה יתמוך בצמיחה ויאפשר לאנשים להתמיד בשוק העבודה יותר שנים וכך להבטיח לעצמם קצבת פנסיה גבוהה יותר. לצערנו המערכת הפוליטית גוררת רגליים בתחום זה. ועדה שמינה שר האוצר המליצה על העלאת גיל הפרישה לנשים. נכון להיום שר האוצר לא קיבל את מסקנות הוועדה והדיון בנושא נדחה שוב ושוב.

4. שינויי מס בישראל, באירופה ובארה"ב

במדינות עולם מתרחשים שינויי מיסוי שיכולים להשפיע לטובה על הכלכלה הישראלית. בראשם עומד הליך ה-BEPS שקובע בין השאר שחברה תרשום את ה-IP (הון לא מוחשי) במדינה שבה פותח ההון הזה. זה למעשה חיזוק לכלכלה הישראלית שכן מרכזי פיתוח של חברות רבות נמצאים בישראל ואם ירשמו פה הרווחים בעקבות הפיתוחים הללו ישראל תהנה מזרם הכנסות משמעותי. ייתכן ששינוי מס אלו, במקביל לשינויים במס שנעשו בישראל, יעודדו חברות נוספות להגיע לישראל ולפתוח בה מרכזי פיתוח מה שיספק עוד אלפי מקומות עבודה בשכר גבוה.

סיכונים

1. רגישות למחזורי עסקים

השנים האחרונות האירו פנים למשק הישראלי אשר צמח בקצב יפה. קל להבין שאנחנו בחלקו העולה של מחזור העסקים אשר יסתיים יום אחד. קיצוצי המסים של הממשלה האחרונה היוו מדיניות פרו מחזורית שהגדילו את הצמיחה כעת אך יפגעו בה בעת משבר. כלומר הרגישות שלנו למחזורי עסקים גדלה בשנים האחרונות והממשלה צריכה לפעול לצמצם את רגישות זאת כדי למנוע זעזועים חזקים מדי למשק. בנוסף נראה שעיקר הגידול מתבטא בהגדלת הצריכה הממשלתית ולא בהגדלת ההשקעה הממשלתית מה שפוגע ביכולת הצמיחה ארוכת הטווח של המשק.

2. מגבלה על היצע עובדים בתחום ההי טק

כמו בסיכום של שנה שעברה, גם השנה נראה שאנחנו ניצבים מול מחסור בכוח אדם איכותי. ישנן עדויות לפגיעה בייצוא הישראלי כתוצאה ממחסור בכוח אדם איכותי. המחסור פוגע בתחרותיות של המשק הישראלי, עלול להרתיע השקעות נוספות במשק ופוגע בפריון, בשכר ובהכנסות המסים של המדינה. מספר מהלכים של הממשלה מנסים להגדיל את כמות המהנדסים שמוכשרים כל שנה באוניברסיטאות ובמכללות אך אלו לא נושאים פרי משמעותי בינתיים.

3. תקציב ההשקעה גמיש מדי

הממשלה מוציאה כסף על צריכה ממשלתית והשקעה ממשלתית. בעוד שהצריכה הממשלתית קשיחה למדי ההשקעה הממשלתית גמישה למדי מה שגורם, בעיתות משברים תקציביים, לקיצוץ דווקא בסעיף ההשקעה. קיצוצים אלו מקשים על המשק לצמצם את פער ההשקעות שלו מול המשקים המתקדמים ופוגעים בצמיחה ארוכת הטווח. המדינה צריכה לפעול להגמשת סעיפי הצריכה הממשלתית והקשחת תקציבי ההשקעה הממשלתיים כדי להבטיח שפרויקטים חיוניים לא ידחו.

4. מחסור בכישורים בסיסיים ופריון נמוך

בבדיקות שנערכו בכל מדינות ה-OECD עולה כי העובדים בישראל סובלים ממחסור בכישורים קוגנטיביים. תוצאה זאת מבשרת רעות למשק הישראלי בשנים הבאות. צריך לשים לב שהמחקר מצא קשר בין כישורים קוגנטיביים לבין השכר לשעה שהיה חזק יותר מהקשר בין השכלה לשכר. כלומר למרות שישראל נחשבת למדינה משכילה עולה הרושם כי חלק מהאוכלוסייה לומד לתארים ברמה נמוכה ו/או שאינם מותאמים לשוק העבודה.

בנוסף נראה שחלק מהציבור הישראלי סובל ממחסור בכישורים הנדרשים לשוק העבודה המודרני והדבר נכון בעיקר לגברים חרדים. בעיה זאת עולה בחשיבותה שכן משקלן של הקבוצות בעלות כישורים נמוכים (חרדים וערבים) עולה בקצב מהיר כאחוז מכלל האוכלוסיה בישראל.

5. שינויים דמוגרפיים (הזדקנות, עליית משקלם של הערבים והחרדים)

העלייה בשיעורם של חרדים וערבים כאחוז מהאוכלוסיה בישראל צפויה להוריד בשנים הקרובות את שיעורי התעסוקה, לפגוע בשכר ובפריון העבודה. ב-4 השנים האחרונות כמעט לא גדל שיעור התעסוקה בקרב נשים ערביות (35%) ושיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים עלה רק במעט (50.8%). בנק ישראל מראה כי שתי חברות אלו עדיין מסוגרות מאוד בתוך עצמן ולמעשה אצל החרדים עלה שיעור ההסתגרות בעוד שאצל הערבים נעשו צעדים קטנים להשתלבות באוכלוסייה הכללית של המדינה. בנוסף נמצא כי אי השוויון הגבוה הוא בעיקר בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית ופחות בתוך קבוצות אלו. שינוי דמוגרפי נוסף שישראל עוברת הוא הזדקנות האוכלוסיה- זהו תהליך שהחל ב-2011. האוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים עלתה השנה רק ב-1.5% (כנקודת אחוז פחות מהממוצע של השנים האחרונות) מה שיגדיל בעתיד את נטל תשלומי הבריאות והרווחה ויפחית את ההכנסות ממסים. העלאת גיל הפרישה מתבקשת אך כאמור הממשלה גוררת רגליים. מנגד התהליכים החיוביים של הגדלת שיעור התעסוקה (שהתחילו ב-2003) כנראה הגיעו לידי מיצוי.

6. צמיחה

אמנם הצמיחה השנה הייתה גבוהה (4%) אך נראה שקצב הצמיחה ארוך הטווח של המשק הוא 3% בלבד. חשוב להבין שבקצב צמיחה שנתי של 4% אנחנו למעשה רק משמרים את הפער הקיים ברמת החיים בין ישראל למדינות המערב. כדי לצמצם את הפער הקיים מארה"ב במהלך 30-40 שנים צריך לצמוח כל שנה בערך ב-6%! קצב צמיחה של 3% משמעותו הגדלת הפער ברמת החיים בין ישראל לבין העולם המערבי. בשנים האחרונות האט קצב הצמיחה של התוצר הפוטנציאלי ולפי בנק ישראל "בהיעדר צעדי מדיניות משמעותיים הוא צפוי להוסיף לרדת במרוצת העשור הקרוב"

סיכום

כאמור ישראל נמצאת בנקודת פיתול. יש לה את כל החוזקות המאפשרות מהלכים אמיצים שישפיעו על קצבי הצמיחה ארוכי הטווח אך נראה שהיא חסרה את המנהיגות, הנחישות והאומץ הפוליטי לקדם יוזמות שכאלו. בלא שינוי משמעותי ישראל תחזור להתדרדר והתוצאות הנפלאות של צעדי המדיניות מ-2003 ימצו את עצמם. על הממשלה לקדם מהלכים שיגדילו את היצע העבודה במשק (העלאת גיל הפרישה, עידוד יציאה לעבודה, שיפור רמת החינוך), יפחיתו את הבירוקרטיה, יעודדו את היבוא (ודרכו גם את הייצוא) ויקדמו מדיניות אנטי מחזורית.

במאמר הבא נסכם שנתיים של כחלון במשרד האוצר ונבדוק איך הוא מקדם מהלכים שיתמכו בצמיחה ארוכת הטווח של ישראל.

*הכותב הוא בעל תואר ראשון ושני בכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון ששימש במשרד האוצר במספר תפקידים. בין השאר היה עוזר למנכ"ל המשרד, יועץ כלכלי לסגן שר האוצר, הוביל 3 רפורמות גדולות במשרד ושימש כמרכז ועדת הריכוזיות וכמרכז וועדת שטרום.

לעמוד הפייסבוק של נער אוצר - לחץ כאן

תגובות לכתבה(50):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 28.
  מדוע נער אוצר(ליאור)מתעלם מההוראה המוזרה למעמ 0 בדיור
  כותבי תרחישים 09/05/2017 10:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  =שרי האוצר לא הגדילו הבניה=במתכוון= ההראייה : שר אוצר שקבע מעמ 0!!מעמ 0 זה =עודף ביקוש=מכוון=במחסור =יש =הוראה= מנומקת= של בובו השק-רם= להקטין הבניה= בשנית להקטין בניה!! הנימוק שניתן:דאגה לעמידות הבנקים ממתין שנערי האוצר יגידו שהם לא ידעו !! זה מחייב וועדת חקירה אל תגידו לא ידענו
  סגור
 • 27.
  מאמר מרתק, ממש ברמה של הבלוג "הפרכת מיתוסים על נדלן" (ל"ת)
  כל הכבוד 03/05/2017 17:01
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 26.
  נדל"ן
  ישראל בראון 03/05/2017 16:34
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מנוע צמיחה חשוב הוא הנדל"ן. ואם נערי האוצר לא ינהגו בתבונה כפי שעכשיו הם מתנהגים, הכל יקרוס! במקום להטיל מיסים , יש לבנות.
  סגור
 • 25.
  הנדלן יקרוס נקודה.....סוף (ל"ת)
  ר.ב 03/05/2017 08:20
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • 24.
  יאיר לפיד היחיד שדאג להגדיל את תעסוקת החרדים (ל"ת)
  דודו 02/05/2017 22:03
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • טען עוד
 • 23.
  מהות הכתבה היכונו לעליית מיסים ועוד מסים (ל"ת)
  שלומי 02/05/2017 18:07
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 22.
  כונתך שימשיכו להעסיק אותך כל ימי חייך
  יעקב 02/05/2017 18:05
  הגב לתגובה זו
  0 0
  במטרה להינות כמה שיותר מכספי משלם המיסים נערי האוצר אתם מיותרים אוכלי חינם ושודדי הקופה הציבורית הראשית מלבד העלות מיסים אינכם מביאים שום תועלת
  סגור
 • 21.
  לשלמה גרינברג ולכולם
  יהודה יחיא 02/05/2017 17:17
  הגב לתגובה זו
  1 0
  ראשית נער האוצר ולא משנה שמו מייצג את שר האוצר הבוס הישיר שלו. שנית ולצערי הרב נערי האוצר מנתחים תמונת מצב כלכלית מנקודת המבט שלהם וניתן להביא ניתוח מכלכלנים אחרים שיראו זאת בדיק הפוך מנער זה אור אחר. אין לקחת ברצינות רבה מידי את הניתוח של הנער הזה ( ישחקו נא נערינו.....) כמו כן והכי חשוב להבין שהכלכלה מושפעת רובה ככולה מפוליטיקאים בעלי אינטרס מפלגתי והם רוצים ומקבלים כספים בלי הגבלה ( ראו אגודה ומר ליצמן השודדים את הקופה הציבוריים ועוד אחרים) כולם מנצלים את חלון הזמן בשלטון בכדי לסחוט ומחר ? מה איכפת לנו. כך זה היה כך זה קיים וכך זה יהיה לצערי. מי שלא חושב כמוני שירים יד. חג שמח לעם ישראל
  סגור
 • 20.
  העתיד נגזר ממשלה ככ כושלת
  חלחלן 02/05/2017 16:51
  הגב לתגובה זו
  1 4
  בזבוז תקציבים לרשות שידור לחרדים להתנחלויות להגדלת עובדי המדינה הפרזיטים לחלוקה בין חכים תומכים להסתדרות מושחתת והוועדים הגדולים מול העדר רפורמות במבנה המשק בעידוד צמיחה במחקר וכו בסופו של דבר יגרסו את המשק. זו ממשלה כושלת שכל מעיינה לשרוד.
  סגור
 • נראה אם אפשר להתמודד מול הפרזיטים ואבי ניסנקורן בראשם
  משה ראשל"צ 02/05/2017 22:03
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סלח לי מר חלחלן אתה מדבר שטויות הממשלה מנסה להלחם בוועדים השמנים שמוכנים להרוס את המדינה רק לשמור השומן שלהם זה שני כוחות נגדיים אז הקביעה שלך שהממשלה כושלת היא דבילית
  סגור
 • 19.
  אין חוסר במהנדסים, עושק הפנסיות והחסכון
  50+ 02/05/2017 15:34
  הגב לתגובה זו
  1 0
  יש מהנדסים טובים מגיל 40+ שלא מועסקים, רק רצון לניצול עובדים במשכורות זולות יותר ומידור מבוגרים משוק העבודה. בנוסף ריבית אפסית.שודדים את הפנסיות והחיסכון שעוכר מידיים פרטיות כאלו לאחרות לטובת הטייקונים והחברים. כל זה בתמיכת הפוליטיקאים.
  סגור
 • נכון המהנדסים מעל 40 נזרקים אין חוסר במהנדסים כלל
  משה ראשל"צ 02/05/2017 22:06
  הגב לתגובה זו
  1 0
  זאת עוד אגדה בקרב המעסיקים הם רוצים לקבל אנשי מקצוע מנוסים ולא להשקיע דקה לימוד ישר להביא תוצרת שהמעסיקים יתחילו להשקיע גם במהנדסים מבוגרים מעל 40
  סגור
 • 18.
  גברת כהן זה לא "משק"ולא רלוונטי לה . תשובה זה "משק"
  משיח 02/05/2017 14:18
  הגב לתגובה זו
  2 0
  האזרח הקטן הולך ונשחק הולך ומתדרדר והשכר לא מספיק לכלום -בטח לא לדיור בר השגה. את התוצאה נראה במלחמת לבנון הבאה עם צבא חסר מוטיבציה להלחם על ביתו של תשובה
  סגור
 • 17.
  מה בער בעצמותיו לפרסם את דעתו דווקא ביום העצמאות
  המבין דבר 02/05/2017 14:15
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מר גרינברג צודק - בעילום שם!... מגיע לנו היושבים בציון - יום אחד של שקט והנאה מהיש - ויש הרבה.
  סגור
 • 16.
  "נקודת הפיתול הקריטית" תגיע עם האירוע הביטחוני הראשון
  א. ב. 02/05/2017 14:11
  הגב לתגובה זו
  5 2
  אנחנו יושבים לפתחו של הר געש בתוך המזרח התיכון האכזרי והמטורף. אירוע ביטחוני רציני יכול להתרחש מהרגע להרגע ולהפוך את הקערה על פיה.
  סגור
 • 15.
  החוסן במדינה מדומה, מצב העניים מידרדר קשות!
  ביבי 02/05/2017 13:47
  הגב לתגובה זו
  2 1
  ההשקעה בחינוך, בריאות, תשתיות, וכל יתר השטחים הגורמים לרווחת האזרח (ומיעוטו היכולת בפאט) נמצאים בירידה מסוכנת, מצד שני המדינה מעודדת טיקונים, עשירים, מכובדים ומקושרים. עוד לא דיברנו על השחיתות והענישה המצחיקה עליה!
  סגור
 • 14.
  נערי האוצר - פקידים שהחלב לא יבש כל שפתיהם
  סבא שמואל 02/05/2017 12:57
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לא כדאי להתייחס אליו ברצינות. SWOT עאלק. כל פקידי הממשלה מתעסקים היום בבולשיט הזה במקום לעבוד.
  סגור
 • 13.
  אי-אפשר לצמוח כל הזמן. האטה תבוא, במוקדם או במאוחר
  מפוכח 02/05/2017 12:49
  הגב לתגובה זו
  2 1
  השאלה היא עד כמה אנחנו ערוכים אליה, ומה משרד האוצר, על נעריו וזקניו, מתכוון לעשות כשהיא תבוא.
  סגור
 • 12.
  מס דירה3 אסון ושיתוק הכלכלה כחלון גרם לקטסטרופה.ודממה!
  ו 02/05/2017 12:25
  הגב לתגובה זו
  1 4
  לא רוצים להחדיר פניקה ולכן שתיקה משרדי מכירות ריקים בנגב קרמיקה ריק דלתות פנדור ריק מאדם לפני המיסוי היה עסוק מאוד וזאת הוכחה המשקיעים עזבו את הענף החשוב לכלכלת המדינה וכחלון דאג להרוס אותו לא מקנה במי שקנה דירה על הניייר בשנים האחרונות במחיר שיא ולקח משכנתא אלה אכלו אותה חזק נכון לעכשיו השוק מת לא מצליחים למכור .
  סגור
 • 11.
  "נער אוצר"
  שלמה גרינברג 02/05/2017 11:51
  הגב לתגובה זו
  5 0
  כדי להתייחס ברצינות לכתבה (שלמעשה מסכמת תמונת מצב אבל מאומה מלבד זאת וגם חסרים בה פריטים רבים. מאמר של אדם עם רקע מרשים אמנם בעשייה פקידותית (שימש במשרד האוצר במספר תפקידים. בין השאר היה עוזר למנכ"ל המשרד, יועץ כלכלי לסגן שר האוצר, הוביל 3 רפורמות גדולות במשרד ושימש כמרכז ועדת הריכוזיות וכמרכז וועדת שטרום) אבל שחסר לו הניסיון המעשי. מדוע האיש מסתתר תחת התואר "נער אוצר"?
  סגור
 • שמו ליאור תבורי אם זה משנה משהו (ל"ת)
  עמוס הולצמן 02/05/2017 19:53
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • ומה כבודו עשה בשביל מדינה (ל"ת)
  למגיב 11 המכובד 02/05/2017 16:34
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • הוא לא מתחבא, שמו ליאור תבורי
  יואב 02/05/2017 12:07
  הגב לתגובה זו
  1 0
  תכנס ללינק בפייסבוק, הוא מפרסם את שמו ועבודתו. אבל זה באמת מוזר שכתבה לא רשום...
  סגור
 • פשוט מאוד
  מוטי 02/05/2017 22:24
  הגב לתגובה זו
  2 0
  הוא רושם נער אוצר כדי שתשאל מי הוא ובשביל לדעת תיכנס לפייסבוק שלו .זה למה הוא רושם נער אוצר .
  סגור
 • 10.
  המצב לא ישתפר רק השחיתות תשתפר. הממשלה מדרדרת את המשק (ל"ת)
  ממשלת גזלנים מושחתים 02/05/2017 10:26
  הגב לתגובה זו
  6 4
  סגור
 • אם השחיתות תשתפר זה טוב יא עגל. (ל"ת)
  גזלן ומושחת 02/05/2017 16:30
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • ל 10
  זובי 02/05/2017 12:18
  הגב לתגובה זו
  0 2
  נסה לרדת לגור בדרום סודן שם מלקלקים דבש
  סגור
 • 9.
  כראה שבניכוי ערבים וחרדים מהדו"ח אנחנו נורמליים
  אלי 02/05/2017 10:25
  הגב לתגובה זו
  4 3
  אבל בטח שלא אור לגויים וכו'. נקודת פיתול כאשר הצמיחה מתיצבת וחוזרת שוב לעלות.
  סגור
 • 8.
  מחר מפולת בבורסה.אני מתה מפחד (ל"ת)
  צחלה 02/05/2017 10:23
  הגב לתגובה זו
  3 3
  סגור
 • לעזאזזל ולכל השדים והרוחות
  ברסלבאי 02/05/2017 16:40
  הגב לתגובה זו
  1 1
  מי אמר שצריך מפולת של 50 60 80 אחוז לא יספיק לעזאזל מימוששון של 30 אחוז אני שואל אותכן
  סגור
 • לצחלה
  זובי 02/05/2017 12:17
  הגב לתגובה זו
  0 2
  זה בכלל לא מפולת זה התרסקטת טוטלית אבל אל תמותי ובטח לא מפחד ותיזכרי הירווחת 12 מליון אז תפסידי תשע מליון לא קראה כלום
  סגור
 • 7.
  אני רוצה להזכיר לכל המכיבים שב2008
  בוריס 02/05/2017 10:20
  הגב לתגובה זו
  5 6
  כל הרפרמות שהשפיעו על המשק עד היום היה שר העוצר דאז בנימין נתניהו. הרפורמות האלה הצילו כלכלת ישראל (משבר היה מאד קשה) ואזרו לעבור בהצלחה המשבר אולמי 2008.
  סגור
 • 6.
  לגבי נושא הריבית ומחירי הדיור
  נער לשעבר 02/05/2017 10:14
  הגב לתגובה זו
  11 0
  מה שבפועל עושה את ההבדל הוא ריבית המשכנתאות שמבוססת על צפי להעלאת ריבית ולאו דווקא על העלאה עצמה (שמתוכננת ל2018). ריבית המשכנתאות כבר עלתה הרבה וההבנה אצל כל גורמי השוק חלחלה שמתרחש כאן היפוך מגמה. מי שמצליח למכור עכשיו במחירי השיא הוא פשוט אלוף, אין מה להגיד. מי שקונה...גם אין מה להגיד
  סגור
 • 5.
  הכול נכון אבל תן קרדיט לביבי! הוא זה שעשה את השינויים ב
  דוד 02/05/2017 10:05
  הגב לתגובה זו
  7 6
  הוא זה שכמעט שילם בקריירה הפוליטית שלו על הרפורמות ב-2003 שהצילו את המדינה שלנו, פשוטו כמשמעו!כנראה שזה פשוט בלתי אפשרי שכלי תקשורת ישראלי שיתן קרדיט לביבי...
  סגור
 • טמבל, ביבי לא עשה כלום חוץ מלעשוק את אותנו. (ל"ת)
  אלי 02/05/2017 17:54
  הגב לתגובה זו
  1 1
  סגור
 • 4.
  כחלון שורף את הקרדיט של יאיר לפיד
  לפיד סידר לכחלון 02/05/2017 09:57
  הגב לתגובה זו
  3 7
  בסוף הקרדיט יגמר
  סגור
 • 3.
  המצב משתפר למרות ראש הממשלה, שחושש מהצלחת השר האוצר
  אורי 02/05/2017 09:31
  הגב לתגובה זו
  12 14
  לולא ראש הממשלה הזה, המצב היה יכול להיות עוד יותר טוב. אדם שלילי ביותר, הוא ואשתו המופרעת, שכנראה משפיעה על פעולותיו מאחורי הקלעים.
  סגור
 • אך לא לזמן רב חוסן, כי תעשיית הטפילים הולכת ופורחת (ל"ת)
  ממשלת גזלנים מושחתים 02/05/2017 10:28
  הגב לתגובה זו
  2 4
  סגור
 • 2.
  ביבי הביתה, נמאסת. (ל"ת)
  אלי 02/05/2017 09:26
  הגב לתגובה זו
  13 19
  סגור
 • לאלי. נסה לדפוק הראש בקיר חלאה. (ל"ת)
  ראש הממשלה 02/05/2017 16:28
  הגב לתגובה זו
  1 2
  סגור
 • שפן עלוב, למה אתה לא מזדההההה?? (ל"ת)
  אלי 02/05/2017 18:46
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • זיבלון, כמה ביבי משלם לך ??? (ל"ת)
  אלי 02/05/2017 18:03
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • דבר בשם עצמך. (ל"ת)
  יוסי 02/05/2017 10:06
  הגב לתגובה זו
  4 6
  סגור
 • יוסי, עדין לא נמאס לך מהדיקטטור המושחת ??? (ל"ת)
  אלי 02/05/2017 17:49
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 1.
  ביבי הרס אותנו, די תרד לנו מהחיים. (ל"ת)
  אלי 02/05/2017 09:26
  הגב לתגובה זו
  15 19
  סגור
 • של הארץ הנהדרת בעולם
  ראש הממשלה 02/05/2017 16:27
  הגב לתגובה זו
  1 2
  לך קיביני מאט וחזור לנמיביה באפריקה. לא צריכים אותך כאן..
  סגור
 • נכון שאתה טמבל. (ל"ת)
  אלי 02/05/2017 18:47
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • זבל, אתה והביבי במדינת העושק שלך. (ל"ת)
  אלי 02/05/2017 18:00
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • נכון שלא קראת ולא הבנת את הכתבה?! (ל"ת)
  ירון 02/05/2017 10:05
  הגב לתגובה זו
  6 3
  סגור
 • ירון, גם בלי לקרוא את הכתבה, אני לא צודק ?? (ל"ת)
  אלי 02/05/2017 17:52
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות