אודות החברה

אלקטריאון וירלס בע"מ
605,682
קלינטק
1992
קסלמן וקסלמן
368
520038126
03-6138484
03-6138585
הדסה נעורים, בית ינאי 4029800
החברה, אלקטריאון וירלס בע"מ (לשעבר ביומדיקס), עוסקת במישרין ובאמצעות חברת הבת ספירהד, בהשקעות פיננסיות והחזקת השקעות, בעיקר בתחום מדעי החיים.
במרץ 2018 הושלמה עיסקה לפיה רכשה אלקטריאון וירלס על דרך של החלפת מניות, 100% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת אלקטריק רואד, בתמורה להקצאת מניות. אלקטריק רואד עוסקת במחקר ופיתוח של מערכת "כביש חכם", בתחום התחבורה החשמלית. המערכת ככל שתפותח בהצלחה, אמורה לאפשר תנועה של כלי רכב לאורך הכביש הנ"ל, באמצעות העברת אנרגיה אלחוטית.
בתוך כך, שונה הסיווג הענפי של אלקטריאון וירלס מ-השקעות במדעי החיים ל-קלינטק.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות