חדשות גולד

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • גולד-הסברים נוספים על מצב עסקי החברה,על רקע כוונתה לפרסם תשקיף
  • גולד - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018- דוח משלים
  • גולד - דוח רבעון 3 לרבעון 3 לשנת 2019- דוח משלים
  • גולד - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • גולד-שריפה פרצה במתחם החב באשדוד,נגרם נזק לרכוש ולמבנה,פע...
  • גולד-מספנות ישראל(כ25%)בהסכם חדש עם משהב"ט לאספקת מבדוק צף ...
  • גולד-הושלמה העסקה לרכישת פעילות הפעלת מסוף מטענים בבית שאן...
  • גולד-מספנות ישראל(כ-25%)בהסכם לייצור והספקת כלי שייט ציוד...
  • גולד-התקיימות התנאים לשינוי מבנה מספנות ישראל(כלולה)...
  • גולד - דוח רבעון 2 לשנת 2019

  חדשות סקטור שרותים

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות