חדשות קמטק

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אישור אסיפת בעמ"נ קמטק ואשור CFIUS לעסקת קמטק ופרטק עם CHROMA
  • קמטק - 6K-דוח רבעון 1 לשנת 2019
  • קמטק - קבלה הזמנה בהיקף של 7 מיליון $ למערכת ולחבE ולניפלץם
  • קמטק - 20-F לשנת 2018
  • קמטק - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
  • CHROMA תרכוש 20.5% בקמטק לפי $9.50 למניה מפרטק ובהקצאה פרטית
  • קמטק - מועד פרסום דוחות שנתיים לשנת 2018 ושיחת ועידה ביום 13.2.19
  • קמטק - תחזית הכנסות לרבעון 1 2019
  • קמטק - 6K- יישום תקן 30 בדוחות פריורטק ליום 30.6.18
  • קמטק-מועד פרסום Q3/18 ב,31.10מאשררת תחזית הכנסות לרבעון 3

  חדשות סקטור מוליכים למחצה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות