חדשות ביולייט

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • בולט - עדכון עסקי תמציתי ומידע כספי וולנטרי לרבעון 1 לשנת 2019
  • ביולייט - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • בולט-עדכון עסקי תמציתי ומידע כספים וולונטרי לרברון 3 לשנת 2018
  • בולט-הושלם שלב שני של בהסכם השקעה ורכישה של איי אופטימה ...
  • בולט-איי אופטימה(26%)מכרה לראשונה ללקוח בסין מערכת ה-IOPTIMATE
  • ביולייט - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • בולט-וייסיי(בת)-התקבל אישור לרישום פטנט באירופה על VS101 ...
  • בולט-דיאגנוסטיר(בת)בהסכם שת"פ עם וויז פארמה לפיתוח כלי נלווה..
  • בולט-עדכון עסקי תמציתי ומידע כספי וולונטרי לרבעון 1 לשנת 2018
  • ביולייט - מצגת לשוק ההון אפריל 2018 -עברית

  חדשות סקטור השקעות במדעי החיים