אודות החברה

אביב ארלון בע"מ
94,016
נדל"ן מניב
1992
קוסט פורר גבאי את קסירר
---
106
520041286
03-7533281
03-7512219
רח' זבוטינסקי 7, רמת גן 52520
החברה, אביב ארלון בע"מ, עוסקת באמצעות חברות המוחזקות על ידה בתחום פעילות יחיד של נדל"ן מניב, בארה"ב ובאירופה (נכון ל-2017 בסרביה בלבד). הפעילות כוללת:
- יזום, פיתוח וניהול מרכזים מסחריים בסרביה.
- רכישה, השבחה, ניהול ומכירה של מרכזים מסחריים בארה"ב.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות