חדשות מצלאוי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מצלאוי - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • מצלאוי - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • מצלאוי - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מצלאוי - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מצלאוי- יציאה מרשימת השימור והעברה לרשימה הראשית ב-21.8.18
   | קישור ל-PDF
  • מצלאוי-ש - תוצאות הנפקת מניות עפ"י דוח הצעת מדף מיום 14.8.18
   | קישור ל-PDF
  • מצלאוי-ש - מצגת למשקיעים-יולי 2018
  • מצלאוי-ש - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מצלא-ש-הורדת ריבית על אג"ח ג ו-ד של החברה בגין העלאת דירוג
  • מצלא-ש-אישור מד.תגמול+תנאי העסקת מנכל ,למרות התנגדות האסיפה

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות