חדשות אפי נכסים

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אפי נכסים - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • אפי נכסים - מצגת לשוק ההון, אוגוסט 2019
  • אפנכ- הסכם לרכישת 46.3% בפרויקט איירפורט סיטי בסרביה,פרטים
  • אפריקה נכסים - עדכון בק"ע מימון פרויקט אירפורט סיטי
  • אפריקה נכסים - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אפריקה נכסים - מצגת לשוק ההון-מאי 2019
  • אפנכ-תיקון להסכם מימון מחדש לקניון ברומניה,דחיית מועד אחרון...
  • אפרק השלימה מכירת מניות אפנכ,אינה מחזיקה עוד באפנכ -המשך
  • אפריקה נכסים - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018- תיקון טעויות סופר
   | קישור ל-PDF
  • אפריקה נכסים - מצגת לשוק ההון, מרץ 2019

  חדשות סקטור נדל"ן מניב

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות