האם יעמדו חברות הליסינג בלחץ?

אריק פרץ, מנהל השקעות ראשי כלל פיננסים, סוקר את מצבן של חברות הליסינג. מהי כדאיות ההשקעה והאם הן עמידות בפני השינויים?
 | 
(9)
במהלך העשור האחרון נראה כאילו חברות הליסינג עומדות בפני קריסה פעם אחר פעם. כמעט בכל שנה קרה משהו שהשפיע על שוק הליסינג ולכאורה אמור היה לחסל את הענף, אך בפועל הענף המשיך להתקיים. הנפילה החדה ב-2001 במדד הנאסד"ק הביאה ל"משבר ההייטק" בארץ, הצפי היה כי כתוצאה מן המשבר יהיה גל פיטורים חד אשר יביא להחזרות מאסיביות של רכבים וקריסה של מחירי הרכב המשומש בארץ, וכתוצאה מכך חיסול ההון העצמי הממונף של חברות הליסינג.

בשנת 2008 עם משבר הסאב-פריים הצפי היה זהה אך בניגוד למשבר ב-2001 אשר התרכז בסקטור ההיי טק בלבד, משבר זה כלל את כל הסקטורים. בנוסף לכך היה חשש כבד כי מחנק האשראי לא יאפשר לחברות הללו למחזר את חובותיהן העצומים.

בעשור האחרון שווי השימוש ברכב לצרכי מס, עלה במאות אחוזים. גם עלייה זו הביאה לחששות, כי העובדים המחזיקים ברכבי ליסינג יחזירו אותם ויעברו לרכב פרטי. כמו כן תנודות במחירי המכוניות בעשרות אחוזים גרמו לחששות כי הירידה בשווי מלאי רכבי החברות תמחק את הונן העצמי. לדוגמה, מחירי מאזדה 3 עמדו על 127 אלף ש', ירדו ל-111 אלף ש' ועלו חזרה לכ-123 אלף ש' כיום.

מאז תחילת המאה עלה שער הדולר לכ-5 ש', משם ירד ל-3.2 ש' עד לשערו כיום כ-3.7 ש'. הין לעומתו, היה בכ-132 ין לדולר והגיע לרמתו כיום כ-76 יין לדולר. שינויים חדים אלו בשערי המטבעות משפיעים ישירות על מחירי הרכבים ועל שווי ההון העצמי של חברות הליסינג.

גם בשיעורי מס הקניה חלו תנודות חדות. החל משנת 2005 החל לרדת מס הקניה מרמה של כ-92% לכ-75% בשנת 2009, עלה חזרה ל-90% וכיום הוא ברמה של כ-83%. מס הקניה משפיע על מחירי הרכבים החדשים והמשומשים.

נדמה כי חברות הליסינג עברו בעשור האחרון "מבחני לחץ" מאוד קיצוניים אשר לכאורה היו אמורים לחסל את הענף או לחלופין לפגוע בו בצורה אנושה. למרבה ההפתעה,בכל שנה בעשור האחרון הציגו שלוש חברות הליסינג הגדולות . מעבר לכך, למעט שנת 2008, הציגו שלוש החברות הללו חיובי שנה אחר שנה.

בשנת 2008 הציגה אלבר תז"מ שלילי זניח של כ-3 מיליון ש' ושלמה החזקות תז"מ שלילי של כ-163 מיליון ש', בעוד קרדן רכב הציגה תז"מ חיובי בכל אחת מהשנים בעשור האחרון.

מבחני לחץ לחברות הליסינגסכנת זליכה

בימים אלו מרחפת לכאורה סכנה חדשה לענף בדמות "הוועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב" בראשות ירון זליכה. המלצותיה של הוועדה עוסקות באפשרות לייבוא מקביל, איסור על יבואני רכב לשמש כחברות ליסינג, הגבלת פערי ההנחות בין הצרכן הפרטי לבין חברות הליסינג וכו'.

במידה ויתקבלו החלטות הוועדה, רמת הפגיעה בחברות הליסינג אינה ברורה וייתכן שאף תיטיב עמן. בסעיף המתייחס לשווי השימוש, ישנו רצון לקבוע אותו מידי שנה בהתאם לערכה הפוחת של המכונית בניגוד למצב כיום בו שווי השימוש הינו בגובה 2.48% ממחיר רכב חדש. במידה והחלטה זו תתקבל, הצרכן ישלם פחות על שווי שימוש.

הוועדה ממליצה כי חברות ליסינג וגופים שאינם יבואנים אשר מוכרים רכב שטרם עלה על הכביש, יוכלו לרשום אותו כיד ראשונה. מבחינת חברות הליסינג זוהי הזדמנות להפוך לסוג של דילר אשר גוזר קופון הפצה בתיווך בין היבואן לצרכן.

המדינה רוצה ליצור מנגנון אשר יחשב את גובה ההנחה שהיבואן יצטרך לתת לצרכן הפרטי, בהתאם לגובה ההנחה שנתן לחברות הליסינג. ההנחות ללקוחות הפרטיים יהיו נמוכות מההנחות לחברות ליסינג הרוכשות ציי רכב שלמים, אך ההנחה תהיה מובטחת. המחירים יפורסמו באתר אינטרנט אשר יוקם למטרה זו.

כיום גובה ההנחה המקסימלי אותו יכולה לקבל חברת הליסינג מהיבואן הוא אינו מידע שקוף, לכן יכולה להיווצר סיטואציה בה לא כל חברות הליסינג מקבלות את אותן ההנחות מאותו יבואן. ברגע שגובה ההנחה יהיה שקוף לכל, יווצר מצב בו כל חברות הליסינג יקבלו את אותה הנחה והמחיר אותו ישלמו חברות הליסינג ליבואן כנראה יהיה גבוה יותר. תשלום גבוה יותר על הרכב יביא מצד אחד לגלגול העלויות לצרכן ומצד שני להעלאת מחירי הרכב המשומש.

הביטחונות באיגרות הליסינג

בשנים האחרונות הנפיקו אלבר ושלמה החזקות איגרות חוב המגובות בשעבודים על רכבים. בסדרה האחרונה שהנפיקה אלבר קיבלו מחזיקי האג"ח שיעבוד בדרגה ראשונה על כלי רכב וכן שיעבוד על הזכויות לקבלת תשלומים ע"פ הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין כלי הרכב המשועבדים.

כמו כן מבטיחה החברה לשמור על יחס LTV של 96% (היחס בין שווי ההלוואה לבין שווי הבטחונות) בין יתרת החוב הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל במשך כל חיי האג"ח לפי מחירון יצחק לוי (ללא הפחתות ובניכוי מע"מ).

מידי רבעון ישנו מנגנון התאמת בטחונות במידה ומחירון לוי יצחק נשחק מעבר לקצב פירעון הקרן (הקרן באיגרות משולמת לשיעורין),המנגנון הינו - "MARK TO MARKET". לכאורה היקף הביטחונות אמור לכסות את היקף סדרת האג"ח, אך הדבר אינו נכון. יש לזכור כי רכב ליסינג אינו נמכר לפי מחירון לוי יצחק אלא בהנחה ממוצעת של כ-20%, מה שמביא את מחזיקי האג"ח למצב בו ברשותם כיסוי של כ-83% מהיקף הסדרה המונפקת.

לציבור הרחב ישנם חששות נוספים לגבי שווי רכבי הליסינג עקב תופעה אשר התרחבה לאחרונה בה רואים כי חברות הליסינג מוכרות מכוניות משומשות גם בכ- 40% הנחה. תופעה זו החלה מאז החלטת משרד הרישוי לרשום בעת הטסט את מספר הקילומטרים אותם עבר הרכב על גבי רישיון הרכב, וזאת על מנת למנוע מסוחרי הרכב לבצע שינויים בקילומטראז' .

יש לזכור כי עד להחלטת משרד הרישוי על ביצוע רישום זה, מכוניות עם קילומטראז' רב היו נמכרות לסוחרי רכב בכ-40% הנחה אך דבר זה לא פורסם ברבים כמו שקורה כיום. בבחינת שווי רכב משומש מחברת ליסינג יש לקחת את ההנחה הממוצעת שנותנות חברות הליסינג על צי הרכב המשומש שלה ולא על מקרי קיצון כגון אלה.

לדוגמה, מאזדה 2 עם 17,000 קילומטר נמכרת בכ-6% הנחה ממחירון לוי יצחק. ההנחה הממוצעת עומדת כיום על כ-20%. תופעה מוזרה נוספת לגבי מחירי המכוניות המשומשות קרתה בעקבות המשבר בשנת 2008. בשנה זו חברות הליסינג עצרו קניות של מכוניות חדשות והאריכו חוזים ללקוחות הליסינג למעל שלוש שנים. בעקבות כך, מחירי מכוניות יד שניה עלו כיוון שלא היה היצע מצד חברות הליסינג, ובאופן פרדוקסלי שווי צי הרכב של חברות הליסינג עלה והן רשמו רווחי הון.

בבחינת הסכנות בהחזקת איגרת של חברת ליסינג יש לקחת בחשבון גם מספר אלמנטים אשר הופכים אותה להשקעה אטרקטיבית:

- משך החיים הממוצע () של כל צי הרכב של חברת ליסינג הינו כשנה וחצי, מח"מ קצר זה מביא לגמישות גדולה בניהול הסיכונים של החברה ועוזר מאוד בעת מבחני הלחץ שהוזכרו לעיל.
- במידה וחברת ליסינג מגיעה לחדלות פירעון, מקבלים מחזיקי האיגרת את התקבולים השוטפים בגין הרכב, בתקבולים הללו מגולמת הרווחיות של חברת הליסינג מהעסקה. באופן כזה יחס הביטחונות עולה למעל 83%.
- חברות הליסינג יכולות לעצור קניות של רכבים חדשים בעת משבר ובכך ליצור תזרים מזומנים חיובי תוך זמן קצר.
- בהתבסס על העבר ראינו כי הממשלה מספיק אחראית בעת יישום תקנות חדשות ואין היא מכילה אותם באופן מיידי, ולכן באם יחולו תקנות חדשות אשר עלולות לפגוע בסקטור זה הן יתפרסו על משך זמן מספיק ארוך על מנת שחברות הליסינג יתאימו עצמן לסיטואציה החדשה.
- מח"מ האיגרות המונפקות על ידי חברות הליסינג הינו נמוך.
- גם במשבר של 2008 וגם כיום ביצעו חברות הליסינג רכישות עצמיות של איגרות החוב שלהן. בשנה האחרונה יצאה אלבר בתוכנית רכישה עצמית של כ- 70 מיליון ש', שלמה החזקות בכ-100 מיליון ש' וקרדן רכב בכ-60 מיליון ש'.

מצ"ב טבלה הכוללת את איגרות החוב שהונפקו על ידי שלוש חברות הליסינג הגדולות במשק:לסיכום

לאור הביטחונות באיגרות, התשואה האטרקטיבית הגלומה בהן והצלחת חברות הליסינג בהוכחת עמידות למרות כל השינויים אשר חלו בשוק בעשור האחרון, אני מוצא אותן מעניינות להשקעה.

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל


תגובות לכתבה(9):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 7.
  סקירה מקצועית ומעניינת
  קאושנסקי 09/02/2012 09:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כל הכבוד.
  סגור
 • 6.
  למי סיכון גדול יותר?
  ברוקרון 08/02/2012 20:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אלבר נראים לי מספיק יציבים,מה לגבי שלמה? איך תעריך את הסיכון מול המתחרות בענף?
  סגור
 • תשובה ל-6
  אריק 13/02/2012 15:04
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלמה קצת פחות מסוכנת היות והמינוף שלה נמוך במעט. זה מתבטא בדרוג גבוה יותר. בסה" כ מבחינתי אין הבדל בין שתי החברות.
  סגור
 • 5.
  סקירה מענינת ומקצועית (ל"ת)
  בנין ABC 08/02/2012 16:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 4.
  הליסינג
  לאה פרץ אמא 07/02/2012 13:17
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כל הכבוד תמשיך כך
  סגור
 • 3.
  עכשיו לקנות?
  אחד העם 07/02/2012 12:41
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לא עדיף להמתין בשקט עד אשר יפורסמו המלצות זליכה?
  סגור
 • 2.
  כתבה טובה - תודה !!
  חיים חי 07/02/2012 12:01
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מומלץ מאוד לדעתי להשקיע באגח - שלמה החז אגח יג תשואה הכי טובה
  סגור
 • יג
  א 07/02/2012 15:28
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לא בטוח, גם לא מדורג וגם ללא ביטחונות.....
  סגור
 • 1.
  סוף סוך מישהו נותן סקירה מקצועית בענף הליסינג
  ברוקר 07/02/2012 11:39
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סחטיין..
  סגור