אודות החברה

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
486,796
שרותים
1948
בריטמן אלמגור זהר ושות'
1152
520017146
03-9716202
03-9717334
ת"ד 41, נתב"ג 70100
עיקר פעילותה של החברה, אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, בהובלה אוירית של נוסעים ומטען (כולל כבודה ודואר), באמצעות מטוסי נוסעים ומטוסי מטען. מטוסי הנוסעים של אל על מבצעים בעיקר טיסות סדירות וכן טיסות שכר.
החברה והחברות המאוחדות שלה עוסקות בפעילויות נלוות לפעילות ההובלה האוירית כגון: מכירת מוצרים פטורים ממכס, ייצור ואספקת מזון בעיקר למטוסיה, מתן שירותי אבטחה, מתן שירותי תחזוקה שוטפת ותחזוקה כוללת למטוסיה ולמטוסים של חברות אחרות בנמל התעופה בן גוריון, ניהול סוכנויות נסיעות בחו"ל והנפקת כרטיסי אשראי ממותגים לחברי המועדון "הנוסע המתמיד" של החברה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות