חדשות דיסקונט

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דיסקונט - מועד פרסום דוח רבעון 3 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 27.11.19
  • דיסקונט - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • דיסקונט - מצגת דוח כספי רבעון ,2 2019
  • דיסקונט - תמצית דוחות חברת הבת כרטיסי אשראי ליום 30.6.19
  • ירשם ערער לבית הדין לתחרות בק"ע מזוג מרכנתיל דסקונט+דסקנט+מצפל
  • דיסקונט - מינוי אורי לוין כמנכל הבנק וקבוצת דיסקונט,כפוף..
  • מצפל-עדכון בק"ע מיזוג מרכנתיל עם מצפל-מרכנתיל נמצא במגעים מתקד
  • מכתב מירשם למצפל בק"ע החלטת הממונה בבקשה למיזוג הבנק עם דסקנט
  • התקבל אישור רשות המיסים למיזוג מרכנתיל עם מצפל,המשך מ-23.5.19
  • אישור רשות התחרות למיזוג מרכנתיל עם מצפל והארכת המועד להשלמת..

  חדשות סקטור בנקים

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות