חדשות דיסקונט

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דיסקונט - מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 16.3.20
  • דיסקונט-הוגשו 4 תביעות ייצוגיות בעניין תקלה באפליקציית פייבוקס
  • דסקנט-תקלה באפליקציית פייבוקס,התקלה תוקנה,לא צפויה השפעה...
  • דיסקונט - מינוי מנכ"ל-לוין אורי
  • מיזוג חברת מוניציפל עם מרכנתיל ביום 1.12.19
  • דיסקונט - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • דסקנט-עדכון במדיניות הדיב-עד 30% מהרווח הנקי,החל מרבעון 3 2019
  • דיסקונט - מצגת דוח כספי רבעון 3 2019
  • דיסקונט - תמצית דוחות חברת הבת כרטיסי אשראי לישראל ליום 30.9.1
  • ירושלים פנה לבי"ד למידע בדבר תיק האשראי הנמכר ע"י מוניציפל...

  חדשות סקטור בנקים

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות