חדשות בזן

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • בז"ן,פטרו-עיריית חיפה הודיעה כי לא תחדש היתר זמני לצנרת גדיב..
  • בזן-תרכוש מערכת זמנית לטיפול בפליטות ממתקן הביטומן עד להשלמת..
  • בזן-קבלה מהמשרד להגנת הסביבה צו סגירה למתקן הביטומן עד16.4.20
  • בתי זיקוק - תוצאות הנפקת אגח י עפ"י דוח הצעת מדף מיום 8.1.20
   | קישור ל-PDF
  • בתי זיקוק - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגח י
  • בזן-נחתם תיקון להסכם הסינדיקציה,בוחנת הטיפול החשבונאי
  • בזן חתמה על הסכם עם השותפות במאגר לויתן להזרמת קונדנסט למתקני
  • בתי זיקוק - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • בתי זיקוק - מצגת משקיעים - רבעון שלישי 2019
  • בתי זיקוק - פתיחת מסחר ביום 18.9.19-בזן אגח י
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור אנרגיה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות