חדשות פרטנר

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • פרטנר - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • פרטנר-משרד התקשורת פרסם מכרז להקצאת תדרים לרבות דור ,5בוחנת
  • פרטנר - דוח רבעון 1 לשנת 2019
  • פרטנר - 20-F לשנת 2018
  • פרטנר - מועד פרסום דוח רבעון 4 ולשנת 2018 ושיחת ועידה ביום 27.3.19
  • פרטנר-חתימה על הסכם קיבוצי חדש לתקופה של3 שנים נוספות
  • פרטנר-הערכות לכניסה לתחום שירותים פיננסיים,פרסום מכרז לקראת...
  • פרטנר - תוצאות הנפקת אגח ע"פ דוח הצעת מדף מיום 3.1.19
  • פרטנר - פתיחת מסחר ביום 7.1.19-פרטנר אגח ז
   | קישור ל-PDF
  • פרטנר-דוח ה.מדף להנפקת אגח ז ע"פ ת.מדף מ-,13.6.18הזמנות:3.1.19

  חדשות סקטור תקשורת ומדיה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות