חדשות אינטרקיור

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אנקר-קנדוק בהסכם עם חב מדנמרק בעלת רישיון לגידול קנאביס רפואי
  • אנקר-תגובה לפרסומים בק"ע כוונתו של מר אהוד ברק לשוב לפוליטיקה
  • אנקר-התקשרות בהסכם עם תאגיד גרמני להפצת מוצרי קנאביס רפואי
  • אנקר-נחתם ההסכם לייצור,שיווק והפצת מוצרי קנדוק בצפון אמריקה-המ
  • אנקר-נחתם הסכם להקמת מתקן גידול רחב היקף של קנאביס בישראל-המשך
  • אנקר-קנדוק(בת)הגישה טיוטת תשיקף לקראת הנפקה ראשונה לציבור בנאס
  • אינטרקיור - דוח תקופתי ושנתי - תיקון דוח
   | קישור ל-PDF
  • אנקר-התקבל אישור מינוי ניצן אלון כמנכ"ל קנדוק,תנאי העסקו ...
  • אנקר-תגובה לפרסומים-בק"ע פרטים מתוך מצגת פנימית של קנדוק(בת)
  • אנקר-קנדוק מינתה את אלוף ניצן אלון כמנכ"ל ,רואי זרחיה ימונה...

  חדשות סקטור השקעות במדעי החיים