חדשות פרשקובסקי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • פרשקובסקי - חתימה על הסכם ליווי פרויקט במתחם האלף בראשון לציון
  • פרשקובסקי - מצגת לשוק הון, אוגוסט 2019
  • פרשקובסקי - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • פרשקובסקי - חב בת זכתה בהתמחרות לרכישת מקרקעין בהרצליה
  • פרשקובסקי - מצגת לשוק ההון- יולי 2019
  • פרשקובסקי - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • פרשקובסקי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • פרשקובסקי - פתיחת מסחר ביום 9.1.18-פרשקובסקי אגח יב
   | קישור ל-PDF
  • פרשקובסקי- דוח הצעת מדף עפ"י תשקיף מיום ,30.8.18הזמנות-7.1.19
   | קישור ל-PDF
  • פרשקובסקי - היקף מכירות עד ליום 31.12.18

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות