חדשות שיכון ובינוי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • שוב-זכיה במכרז להקמת כביש בניגריה,הכנסות צפויות כ310מ$ ל4 שנים
  • שוב-הסכמות עם השטרה להאריך את הסדר ההפקדה עד ל,30.11.19המשך...
  • שוב-OSIIC הודיעה על אופציה לרכישת מניות ב.שליטה בחב,העברת...
  • שובי- ביטול מדיניות חלוקת הדיבידנד הקיימת,תחלק ע"י שיקול דעת
  • שיכון ובינוי - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • שיכון ובינוי - מצגת החברה
  • שיכון ובינוי - דוח רבעון 1 לשנת 2019
  • שיכון ובינוי - עיקרי התוצאות רבעון ,1 2019
  • שוב-הודעת משטרת ישראל בענין תיק החברה,לחברה לא נמסרה כל הודעה
  • שיכון ובינוי - הושלמה עסקת רכישת חב בארה"ב-המשך 20.2.19

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות