חדשות שיכון ובינוי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • שוב-הסכמות עם משטרת ישראל להאריך את הסדר ההפקדה עד ל-29.2.20-ה
  • שיכון ובינוי - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • שיכון ובינוי - הוחלט על עדכון האסטרטגיה העסקית של הקבוצה
  • שיכון ובינוי - מצגת החברה
  • שוב-זכיה במכרז להקמת כביש בניגריה,הכנסות צפויות כ310מ$ ל4 שנים
  • שוב-הסכמות עם השטרה להאריך את הסדר ההפקדה עד ל,30.11.19המשך...
  • שוב-OSIIC הודיעה על אופציה לרכישת מניות ב.שליטה בחב,העברת...
  • שובי- ביטול מדיניות חלוקת הדיבידנד הקיימת,תחלק ע"י שיקול דעת
  • שיכון ובינוי - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • שיכון ובינוי - מצגת החברה

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות