החגיגה של הזוג נתניהו: 75 אלף שקל בחודש על ניקיון, 13 אלף על take away, ולא תאמינו כמה לחודש על איפור...

חשד לפלילים בפרשת הבקבוקים, עובדים לא קיבלו החזר על הוצאות אישיות של נתניהו. איך מתואר מצב הבית?

|
(114)
בנימין ושרה נתניהו, צילום: בוצ'צ'ו

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום (ג') שלושה דוחות ביקורת מיוחדים: 1 - הוצאות מעונות ראש הממשלה; 2 - סוגיות במנהל הכנסת; 3 - מנהל וכספים בבית הנשיא - מעקב. הדוחות עוסקים בחובה המוטלת על המוסדות הממלכתיים להקפיד לא רק על שלטון החוק אלא גם על נורמות של יעילות, חסכון, מוסר וטוהר המידות.

הוצאות מזון ואירוח רשמי - ההוצאות גדלו מ-211,000 שקל בשנת 2009 - שבמהלכה (31.3.2009) החל מר נתניהו לכהן כראש הממשלה - והגיעו ל-490,000 שקל בשנת 2011. ב-2012 ההוצאות עמדו על 458,000 שקל. בשנת 2013, (לאחר שהופיעו פרסומים בתקשורת בנושא ותוך כדי הבדיקה של משרד מבקר המדינה), חלה ירידה ניכרת בהוצאות המזון והם הסתכמו ב-226,000 שקל.

ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון. אולי זה אתם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

העלאה
* כל השדות חובה

תודה שהשארת פרטים, נשתדל לחזור אלייך בהקדם

הזמנת ארוחות למעון הרשמי - אחת מעובדות הניקיון במעון הרשמי שימשה גם כמבשלת מחודש מארס 2009 ועד אוקטובר 2011. בשנת 2010 הוזמנו למעון ארוחות בסך 71,851 שקל שהם יותר מרבע מכלל הוצאות המזון בשנה זו וב-2011 הוזמנו ארוחות בסך 92,781 שקל, אף על פי שהייתה מי ששימשה מבשלת במעון. התנהלות זו של משרד רוה"מ אינה תקינה. אגב השיא נרשם בשנת 2012 - 158,844 שקל בשנה - 13,237 שקל בחודש ל-Take Away.

לדעת משרד מבקר המדינה, נוכח ההפחתה הניכרת בהוצאות בשנת 2013, ניתן לקבוע שהוצאות הכלכלה של ראש הממשלה, משפחתו ואורחיו במעון הרשמי, במיוחד בשנים 2010 ו-2011 ובמידה פחותה גם בשנת 2012, לא עלו בקנה אחד עם עקרונות היסוד של מידתיות, סבירות, חיסכון ויעילות.

הוצאות ניקיון - ההוצאות החודשיות הממוצעת על ניקיון שני המעונות בשנים 2009-2013 הייתה 75,400 שקל. לדעת משרד מבקר המדינה הוצאה זו גבוהה מאוד. הוצאות הניקיון של המעון הפרטי בשנים 2010, 2011 ו-2012 היו כ-8,200 שקל לחודש בממוצע תלת-שנתי. זאת על אף שמר נתניהו ומשפחתו שוהים מרבית ימות השנה במעון הרשמי. לדעת משרד מבקר המדינה, הוצאות אלה מופרזות במידה ניכרת.

מימון היטל בשל צריכת מים עודפת במעון הפרטי - רוה"מ חויב בשנת 2009 בתשלום היטל בצורת בסך 1,322 שקל ובשנת 2010 ב-4,160 שקל. בדיון בנושא באוגוסט 2012 ציין הסמנכ"ל למנהל כי "רוה"מ מבקש במפורש שלא ישולם על ידי המשרד מרכיב מס הבצורת...". בדיון נוסף בנושא הוחלט, "לשלם את מס הבצורת על פי הנחיית ראש הממשלה..."בקיזוז החלק של המים למילוי הבריכה. לדעת משרד מבקר המדינה ראוי היה שרוה"מ יישא לבדו במימון היטל הבצורת.

הוצאות ביגוד והוצאות לצורך הופעה ייצוגית של ראש הממשלה ורעייתו - מיוני 2009 מימן משרד רוה"מ את ההוצאות הללו משני מקורות נפרדים. תקציב הוצאות האיפור ועיצוב השיער של רוה"מ מתקציב התפעול של המשרד ושל רעייתו מתקציב דמי הייצוג. ההוצאה בפועל בממוצע הייתה פי 2.5 וחצי בקירוב יותר מהסכום שנקבע בהחלטת ועדת הכספים.

ראש הממשלה ורעייתו מייחסים חשיבות רבה להופעתם בציבור: בשנת 2010 נרשמה הוצאה של 85,557 על איפור. הוצאות עיצוב השיער של ראש הממשלה שמומנו מתקציב התפעול - 8,570 שקל בשנת 2010.

התקשרות לביצוע עבודות חשמל במעון הפרטי - כדי לעקוף הנחיה בעניין, הוצג מצג מטעה שאיפשר להתקשר עם חשמלאי א'. בתוך 3 חודשים נוצלו 70% מהסכום שהוקצב לביצוע עבודות חשמל במעון הפרטי למשך שנה. יתר על כן, על פי החשבוניות, בשלושת החודשים האלה נקרא חשמלאי א' כמעט בכל סופשבוע לרבות יום כיפור. לדעת משרד מבקר המדינה, מאחר שקיבל הוראות ישירות מרעיית רוה"מ וממזכירותיה, לא היה אפשר לבדוק את נחיצותן ואת דחיפותן של העבודות כדי לוודא האם אפשר לבצען בימי חול על ידי עובדי המשרד וכך לחסוך את ההוצאה האמורה.

תשלום הוצאות ראש הממשלה על ידי עובדי המשרד - עובדים במשרד רוה"מ שילמו מכיסם הפרטי הוצאות אישיות של ראש הממשלה בלי לקבל על כך החזר מהקופה הקטנה תמורת הקבלות.

דמי הפיקדון של מחזור הבקבוקים - כספי ציבור

משרד מבקר המדינה החל בבדיקת נושא מחזור הבקבוקים. כידוע, נמצא כי רעיית רוה"מ העבירה לקופת המשרד המחאה בסך 4,000 שקל. הגם שמדובר בדמי פיקדון שהיקפם מצומצם, אלה הם כספי ציבור בבחינת "דין פרוטה כדין מאה". בבדיקה ראשונית של נושא רכישת רהיטי הגן נמצא, כי אכן נרכשו רהיטי גן תואמים שהועברו למעון הפרטי בקיסריה. לאחר פרסום העניין הוחזרו הרהיטים החדשים למעון הרשמי בירושלים.

היועמ"ש לממשלה עודכן בזמנו בפרטים. לפי בקשתו הועבר אליו החומר ב-2 בפברואר. החומרים הועברו הואיל ועלה מהם חשש לכאורה לפגיעה בטוהר המידות עד כדי חשש למעשה פלילי. כמו כן הועברו ליועץ המשפטי לממשלה חומרים הנוגעים לסוגיות נוספות שאף הן אינן נכללות בדוח, אשר מידע לגביהם התקבל במשרד המבקר לאחר גיבוש הטיוטה של דוח זה וכן חומרים הנוגעים לגורמים שאינם מבוקרים. כל זאת לטיפולו ככל שימצא לנכון.
 

למרות הביקורת הקשה מבקר המדינה מבהיר כי "ניתן היה להתרשם ממצבו הפיזי הירוד של המבנה (הכולל, בין השאר, רטיבות רבה וחדירת מי גשמים, כפי שנצפתה הלכה למעשה). בתנאיו הנוכחיים, ספק אם המבנה מתאים לשמש מעון ייצוגי של ראש ממשלת ישראל. תכנונו של פרויקט הקמת מתחם חדש הכולל את משרד רה"ם ואת מעונו הרשמי הסתיים, אך טרם התקבלה החלטה בעניין מימושו, ומכל מקום יידרשו יותר מחמש שנים להשלמת הפרויקט".

סוגיות במנהל הכנסת בדוח זה מובאים ליקויים מהותיים בתחום ניהול משאבי אנוש ובהם ליקויים חמורים במשמר הכנסת.

גידול כוח האדם ושינויים ארגוניים בכנסת מנכ"ל הכנסת בשנים 2010-2013, אישר שינויים ארגוניים ובכלל זה תוספת משרות ושדרוג משרות קיימות על סמך מידע חסר. בהליכי הבחינה וההחלטה בשינויים האמורים נתגלו ליקויים. בסך הכל יש 544 עובדים.

תנאי השירות במשמר הכנסת - איש משמר הכנסת מתקבל לעבודה לתקופה של חמש שנים, אלא אם הוא מתמנה לתפקיד המזכה אותה להמשיך שירות במשמר. נמצאו סטיות מכלל זה והחלטות לגבי הארכת שירות נתקבלו בלי שקיימים כללים כתובים כלשהם.

תוספת לשכר אנשי משמר הכנסת עובדי משמר הכנסת נהנים הן מתוספות ייחודיות למשטרה הן מתוספות ייחודיות למנהל הכנסת. היועצת המשפטית למנהל הכנסת כתבה, כי פערי השכר בין אנשי המשמר לשוטרים אינם תואמים את הוראת החוק. למרות זאת החליט יו"ר הכנסת הנוכחי להחיל את תוספת "שיטור חדש" שהונהגה במשטרה. יתירה מזאת, נמצא כי תוספת "שיטור חדש" נעשתה על פי אמות מידה מקלות וניתנה ליותר מ-80% מעובדי המשמר. משרד מבקר המדינה מותח ביקורת, על ההתעלמות של מנהל הכנסת מחוות דעת משפטיות שהוגשו לו המסתייגות מתשלום תוספת השכר האמורה.

מנהל וכספים בבית הנשיא - משרד מבקר המדינה מצא ליקויים בפעולותיו של בית הנשיא (בתקופת הנשיא פרס) בעיקר בתחומי ניהול כ"א, כספים, רכש, תכנון העבודה והתקציב. עוד נמצאו ליקויים בפעולות שביצע בית הנשיא כנותן חסות ל"וועידת הנשיא". מבקר המדינה גם מצביע על ליקויים שהועלו בדוח הקודם וטרם תוקנו.

ניהול ומשאבי אנוש - בבית הנשיא הועסקו 14 עובדים במשרות אמון. לא נמצא כי נעשתה בחינת צרכים לצורך העסקתם של נושאי משרות אמון אלה. כלל העובדים - 132.

בדוח הקודם קבע המבקר, כי על בית הנשיא להפסיק העסקתו של יועץ א' כקבלן חיצוני. אף על פי כן המשיך בית הנשיא להעסיקו עד לסוף כהונתו של הנשיא פרס. משרד מבקר המדינה העיר לבית הנשיא שלא תיקן את הליקוי.

תכנון עבודת בית הנשיא ותקציבו - בשנים 2011-2014 נע התקציב המקורי של בית הנשיא בין כ-40 מיליון שקל עד כ-44 מיליון שקל בשנה. במשך אותן שנים נדרשו תוספות תקציב לבית הנשיא בשיעור ממוצע של כ-20%. דבר המלמד שאגף התקציבים באוצר לא גיבש תקציב המשקף נכונה את הוצאות בית הנשיא. הגם שאגף התקציבים באוצר קיבל עוד בשנת 2011 את המידע על כך שיש פערים בין התקציב שגיבש לבין הצרכים. כתוצאה מכך נדרשו גם בשנים 2013-2014 תוספות ניכרות במהלך השנה.

ועידת נשיא ישראל - בדוח הקודם על בית הנשיא אשר כלל התייחסות לנושא, נכתב כי מן הראוי שהועידה בהיותה אירוע ממלכתי תמומן מתקציב המדינה ולא באמצעות תרומות. נמצא, כי ועידות הנשיא, שהתקיימו בחסות הנשיא, מומנו מתרומות בניגוד להערת מבקר המדינה. האוניברסיטה העברית שהייתה הגוף אשר באמצעותו הוכנה הוועידה והתקיימה, לא קיבלה למעשה את האחריות לפעילות ועידת הנשיא אף שכך הוצגו הדברים.

השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא: "אמון הציבור במוסדות השלטון הינו אבן יסוד של כל משטר דמוקרטי. דווקא עתה במהלכם של ימי הבחירות לכנסת, חובה על שליחי הציבור להקפיד על קלה כבחמורה, למען שמירה על הטוהר והחוסן של הדמוקרטיה הישראלית".

תגובת הליכוד לדו"ח: "ראש הממשלה מכבד את המלצות דוח המבקר לגבי כל הנושאים שנבדקו. חלק גדול מההמלצות בד"ח יושמו טרם כתיבתו. ראש הממשלה הנחה ליישם את ייתר ההמלצות באופן יעיל ומיטבי. לצערנו, הקמפיין התקשורתי המתגלגל סביב דו"ח זה בשבועות האחרונים הוא ניסיון ברור להפיל את ראש הממשלה וממשלת הליכוד על ידי עיסוק בזוטות והסחת דעת מהנושא החשוב באמת: מי יגן על מדינת ישראל מול האיומים הביטחוניים העצומים והלחצים הבינלאומיים - בנימין נתניהו או ציפי ובוז'י".

הליכוד: "אין שום חשש לפגיעה בטוהר המידות וחשש לפלילים"
בליכוד ממשיכים: "עובדה - בדברים שכן נבדקו בדו"ח על ידי המבקר - אין שום חשש לפגיעה בטוהר המידות ובוודאי לא חשש לפלילים. הפתיח שלפני הדו ח, שאיננו חלק מהדוח, כולל זוטי דברים על מחזור בקבוקים ורכישת רהיטי גן. דברים אלו לא נבדקו על ידי המבקר, לא נעשתה פנייה למשרד ראש הממשלה או לראש הממשלה בעניינים אלה ולא ניתנה להם זכות תגובה בנושאים אלו. בדוח המבקר אין השוואה למעון רשמי אחר כלשהו בישראל. מצב זה יוצר בעיה קשה של אמת מידה, כי הוצאות של מעון רשמי אינן דומות בשום אופן להוצאות בבית פרטי כלשהו. לדוגמה, הוצאות בית הנשיא גדולות עשרות מונים מאלו של מעון ראש הממשלה. לגבי בית הנשיא, אין פירוט בדוח המבקר על חלוקת התקציב, ואין ירידה לפרטים. על כן אין בסיס להשוואה המאפשר לציבור לשפוט מהן אמות המידה המקובלות".

"חשוב להדגיש: הוצאות מעון ראש הממשלה ירדו משמעותית בשנתיים האחרונות. ההוצאות גדלו משמעותית בתקופה מסוימת, שבה ניהל את המעון הרשמי מני נפתלי - עובד ממורמר לשעבר, המוביל מסע השמצות והכפשות נגד ראש הממשלה, על מנת להוציא כספים שלא כדין מקופת המדינה ולפגוע בראש הממשלה ובליכוד בתקופת בחירות. הוצאות המעון הרשמי ירדו ופחתו משמעותית לאחר עזיבתו של נפתלי את התפקיד".

מהכנסת נמסר בתגובה: "הדו"ח של מבקר המדינה מתייחס לתפקוד מנהל הכנסת ומשמר הכנסת ואינו עוסק בעבודה הפרלמנטרית של המשכן. רוב הליקויים מתייחסים לקדנציה הקודמת שעם כניסתו של המנכ"ל הנוכחי תוקנו, והיתר מטופלים בימים אלו, הן במנהל הכנסת והן במשמר הכנסת. עם סיום הטיפול בכל הליקויים יועבר דו"ח ביצוע למבקר המדינה".

תגובות לכתבה(114):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 89.
  האיפור זה שלו, האוכל שלה
  אני 19/01/2020 21:46
  הגב לתגובה זו
  0 0
  יש למישהו מושג איך נראה נתניהו ללא איפור?? יותר גרוע מדוגמנית שלעולם לא תתפוס אותה לא מאופרת. גם הוא ככה
  סגור
 • 88.
  וכמה הוציאה משפחת נתניהו על משחות שיניים ונייר טואלט ??
  ישראלי 24/02/2015 21:01
  הגב לתגובה זו
  1 0
  הרדיפה הנלעגת הזו אחר ראש הממשלה ומשיפחתו רק מעידה על רמתם הנמוכה של המועמדים בבחירות .כל הרכילות הזו רק תעלה את כוחו של נתניהו . הציבור אינו מטומטם כפי שהתיקשורת חושבת. די להלעיט אותו בחומרים עלובים כטלו
  סגור
 • בבלפור לא זקוקים לניר טואלט
  משה מירושלים 14/01/2020 20:50
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אוסף הלקקנים עושה עבודה טובה
  סגור
 • 87.
  למה אתם מגנים על משפחת נתניהו תיראו את האמת
  אורנה 23/02/2015 05:22
  הגב לתגובה זו
  1 1
  מה אתם לא רואים עובדות מבקר המדינה ?? מה הקשר שממציאים על ביבי שקרים גם מבקר המדינה משקר?? ליכודניקים אני מבינה שקשה לכם שהמנהיג האהוב פישל ופשוט לא איכפת לו מפשוטי ועניי עמו. וכשהבטן שלו מלא בטאו אוט הוא לא זוכר שישנם ילדים רעבים. כן 900 אלף ילדים רעבים ובסך הכל 2 מיליון עניים. ביבי ואשתו לפנות את הבית ולתת למישהו אחר הזדמנות לתקן את המחדל שלכם.
  סגור
 • 86.
  רק ביבי
  יריב אזצי 19/02/2015 12:28
  הגב לתגובה זו
  1 3
  מצביע פראייר
  סגור
 • טען עוד
 • 85.
  עצבבבבנייייית
  אני 19/02/2015 12:16
  הגב לתגובה זו
  1 4
  שאלה לשרה וביב, אם הייתם צריכים להוציא מכסכם את הכספים האלה, האם הייתם מזמינים ארוחות הבית כל יום? האם הייתם מוציאים כאלה סכומי עתק על נקיון? איפה אתה ביבי? כראש ממשלה אתה צריך להיות אחראי, גם על תקציב המדינה וגם על תקציב הבית שהמדינה משלמת מכספי המיסים.
  סגור
 • תקציב הנשיא
  שמואל 24/10/2018 14:50
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אף מילה על תקציב של 40 מיליון שקל של בית הנשיא לא כולל תוספת של 20%. גם לא מזכירים את שמו של הנשיא. מר שמעון פרס. הוצאות מעון ראש הממשלה מפורטים עד השקל, אך תקציב הנשיא ללא פירוט.
  סגור
 • 84.
  בוחרי הליכוד-ברוך בואכם למשפחת האדם,גם לכם מותר לבחור
  בבונים 19/02/2015 12:06
  הגב לתגובה זו
  0 1
  הדמוקרטיה הטיבה גם עמכם.
  סגור
 • 83.
  איפה המספרים על בית הנשיא ???
  צדק 19/02/2015 12:05
  הגב לתגובה זו
  7 0
  זה ידוע שפרס מאפיונר בלתי רגיל...חתרן בלתי נלאה...כל התקשורת הסמולנית מסתתרת מאחורי גבו...כולל כתבה זו
  סגור
 • שששש - הוא שמאלני אז לא מדברים ... (ל"ת)
  רונית 24/02/2015 19:10
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 82.
  רוב העם רוצה את ביבי...
  המדינה 19/02/2015 11:14
  הגב לתגובה זו
  4 4
  ביבי העם איתך...
  סגור
 • 81.
  ביבי העם איתך..
  מצביעים לליכוד גדול 19/02/2015 11:13
  הגב לתגובה זו
  3 4
  העם רוצה את בנימין נתניהו..
  סגור
 • 80.
  כיבוד קל מאוד לבני בגין
  דוד 19/02/2015 09:47
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מעניין לאן הלח הכסף אם הכיבודים היו כל כך קלים וכרגיל קמצניים
  סגור
 • 79.
  בה כעת מתפרסם שמני נפתלי שיקר לבית המשפט !!! גם עובדים
  . 19/02/2015 09:23
  הגב לתגובה זו
  4 2
  בה כעת מתפרסם שמני נפתלי שיקר לבית המשפט !!! גם עובדים נוספים מגלים בתצהיר עו"ד שמדובר באיש בעייתי אשר נהג במהלך עבודתו לשקר בכדי לפגוע בבני הבית ... שימו לב שלפני כשבועיים האיש הגיע למשטרה לבקש חסינות - אותה לא קיבל !
  סגור
 • 78.
  ביבי ושרה זה זבל וחרא!
  דויד 19/02/2015 08:21
  הגב לתגובה זו
  5 5
  מושחתים מוצצי דם!
  סגור
 • 77.
  שטויות...קאניבאלים אוכלי אדם מתנפלים על משפ' נתניהו...
  שלומי 18/02/2015 21:33
  הגב לתגובה זו
  3 4
  מתעסקים בקטנות ומעצימים דברים שוליים לממדים דמיוניים....בושה וחרפה שגובל בנבזות של אנשים שמיחסים לעצמם דרך ארץ אלא שמתברר שמדובר בנמושות עלובים
  סגור
 • 76.
  בעיה בטחונית
  שלמה מורד 18/02/2015 20:02
  הגב לתגובה זו
  0 4
  זה שראש הממשלה מזמין אוכל ממקום חוץ שאין לו עליו שליטה, יש בזה מידה של הפקרות וסכנה צריך לתת את הדעת על הדבר הזה
  סגור
 • 75.
  נתניהו הכהן
  שלמה מורד 18/02/2015 19:57
  הגב לתגובה זו
  0 3
  נתניהו בסך הכל כהן שנאלץ להאכיל את הכוהנים והלווים והמבקרים להקריב קרבנות
  סגור
 • 74.
  מה שמדאיג
  שלמה מורד 18/02/2015 19:49
  הגב לתגובה זו
  1 2
  מה שמדאיג באמת , בהתעלמות מההתנהלות המחרידה המעוררת מחשבות והשתאות. הוא הרצון העז לנאום בקונגרס של ארצות הברית כנגד עמדתו של הנשיא של ארצות הברית דבר שעשוי לגרום נזקים לישראל
  סגור
 • 73.
  איש חכם
  שלמה מורד 18/02/2015 19:44
  הגב לתגובה זו
  0 2
  נתניהו נחשב לאיש חכם, הוא היה צריך לדעת שבקבוקים יכולים להפוך לבקבוקי תבערה. לייצר בערה שתעלה אש ובקורת קשה על התנהלות שגויה , גפ מופקרת. חבל חבל על הביזיון
  סגור
 • 72.
  דחוף - להגביל רף הוצאות הנשיא וראש הממשלה
  דוד בן 18/02/2015 19:42
  הגב לתגובה זו
  6 1
  זוהי שחיתות ושערוריה, שהתקציב של נשיא המדינה, ראש הממשלה ושרים, איננו מוגבל בחוק. אסור לאפשר לאף אחד להשתולל ולבזבז כספי ציבור בלי גבול ובלי הכרה.
  סגור
 • 71.
  איך הם לא מתביישים ?
  ליכודניק לשעבר 18/02/2015 19:31
  הגב לתגובה זו
  5 2
  הוצאות בית ראש הממשלה ללא פרופורציה או הגיון . איך הם לא מתביישים לבזבז סכומי עתק מהקופה הציבורית . במידה והיו גונבים ולוקחים את הכסף לכיסם, מבחינה מוסרית היה פחות מקומם.
  סגור
 • יותר טוב שיגנבו כמו אולמרט הגנב ?? (ל"ת)
  צדק 19/02/2015 12:07
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור
 • 70.
  מי שאשם זה אב הבית ולא נתניהו
  מבקר בדימוס 18/02/2015 15:09
  הגב לתגובה זו
  8 4
  אב הבית מונה להחליט מה ואיפה לקנות,לאזמין ולשלם עבור ההוצאות, נתניהו עסוק בניהול המדינה
  סגור
 • 69.
  מני נפתלי פינק את בני הזוג בהוצאות על ארוחות שחיתות כדי
  צחי 18/02/2015 14:43
  הגב לתגובה זו
  3 3
  לקבל קביעות, אחרי ששרה וביבי השמינו הם התרגזו ומצאו שהוא השתולל עם ההוצאות ואז פיטרו אותו
  סגור
 • 68.
  ביבי ושרה, הביתה. רגע, יש לכם כמה בתים, לאן תלכו?
  ישראלי 18/02/2015 14:09
  הגב לתגובה זו
  9 3
  לכו לאן שתרצו רק עזבו אותנו. זוג נהנתנים חסר בושה שמתנהג כאני ואפסי עוד. ביבי-תדאג לשרה, קח אותה לטיפול פסיכיאטרי.
  סגור
 • 67.
  נראה לי שהתקשורת השתגעה בניסיון נואש לפגוע בנתניהו
  ירדו כאן מהפסים 18/02/2015 13:22
  הגב לתגובה זו
  5 5
  בהעדר ביקורת רצינית כנגד ראש הממשלה .... התקשורת מתווכחת על שכר של עובדת ניקיון ע"ס 4,000 שקל לחודש בכל אחד מהבתים של ראש הממשלה ..... אוי ווי הזוי לחלוטין .... רעש תקשורתי אדיר בגלל 100 שקל לחודש עבור החזר בקבוקים ... נו באמת ...
  סגור
 • 66.
  אלפי משפחות עם ילדים מתקיות מפחות מ5000 ש"ח!!!!!!!
  sdsd 18/02/2015 12:10
  הגב לתגובה זו
  9 3
  אדוני ראש הממשלה האם עולה לך לראש לחשוב לרגע שאתה ממונה על כל עם ישראל שיותר ממיליון משפחות בו משתכרות שכר מינימום =פחות מ4000 ש"ח נכון להעום ואתה מבזבז 75000 ש"ח רק על ניקיון !!!איך אתה ישן בלילות??? אתה הרי ממונה על רווחת העם כולו ולא רק על משפחתיך ומקורביך !!!!!תעצור לרגע וחשוב על עמך ישראל.......
  סגור
 • 65.
  ראש ממשלה לא צריך להתעסק בניהול הבית!! צריך לנהל המדינה
  בן אהרון, 18/02/2015 11:39
  הגב לתגובה זו
  7 4
  צריך למנות מנהל מקצועי לניהול הבית עם תקציב והנחיות וינהל הכל לפי הספר. זה לא תפקידו של ראש ממשלה ולא של אשתו, לנהל את המעון הרשמי. הוא צריך לנהל רק את המדינה ואצלנו יש מספיק בעיות מסביב לשעון לנהל, אז הוא צריך גם להתעסק עם נהול הבית???
  סגור
 • 64.
  צרת רבים נחמת טיפשים
  יוסי 18/02/2015 11:08
  הגב לתגובה זו
  1 8
  תגובת הליכוד "תראו את הנשיא"כמו שנאמר הוא לא בסדר אז אני גם... גם לי מותר. שכחנו גם את פרשת המיטה לטיסה ללונדון שה"זוג" המלכותי צריך לישון בטיסה של כ-4 שעות אז מתקינים מיטה במטוס זוגית בעשרות אלפי שקלים. עד מתי .....
  סגור
 • 63.
  מממ...
  עופר 18/02/2015 11:08
  הגב לתגובה זו
  0 3
  if it looks like a pair of pigs walks like a pair of pigs and actes like a pair of pigs it must be a pair of pigs
  סגור
 • 62.
  רבותי עובדות...
  אורלי כץ 18/02/2015 10:28
  הגב לתגובה זו
  4 5
  על קמצא ובר קמצא נחרב בית המקדש. שנאת חינם. בואו ניתן לעובדות לדבר: בממשלה הקודמת של נתניהו (ולא הכושלת עם לפיד) עברו הרפורמות הבאות : 1. חינוך חינם מגיל 3 ( חסכון של עד 3,000 ₪ למשפחה). 2. מענק מס הכנסה שלילי ( מענק של עד 8,000 ₪ למשפחות עם הכנסה נמוכה). 3. נקודות זיכוי לגבר-פעם ראשונה מקום המדינה-חסכון במס של עד 5,500 ש"ח למשפחה. 4. נקודת זיכוי נוספת לאישה עם ילד עד גיל 5-חסכון במס של כ:2,600 ₪. 5. הגדלת שכר המינימום בשנת 2011 מ:3,800 ₪ ל: 4,300 ₪ - והעלאה נוספת כיום ל:5,000 ₪. כל זאת,בנוסף להשקעה של מליארדים בהקמת גדר הבטחון למניעת מסתננים והשקעה של מליארדים בתשתיות שכולנו רואים ברחבי הארץ. להזכירכם,בממשלה הכושלת של אולמרט ליבני ועמיר פרץ בחר פרץ "מגן העניים" להיות שר הביטחון ולא שר האוצר היות ובמשרד הבטחון אפשר לכסות את העדשות של המשקפת ולא לראות את העניים-שנה וחצי לאחר שהציבור העיף את הממשלה הכושלת נתניהו העלה את שכר המינימום בשנת 2011. מישהוא מכיר ממשלה אחרת מקום המדינה שביצעה כל כך הרבה בקדנציה אחת ?
  סגור
 • 61.
  נמס
  סרגיו 18/02/2015 10:12
  הגב לתגובה זו
  5 3
  די אם השטויות , נתונים מוצגים במבט מסויים , אם מטרה מסויימת . מה אם בית נשיא מה אם ר"מ קודמים?
  סגור
 • 60.
  הבעיה היא לא הבזבוזים,נתניהו פשוט מנותק ודואג רק לעצמו
  תומך ליכוד לשעבר 18/02/2015 09:44
  הגב לתגובה זו
  9 5
  בתור תומך נלהב של נתניהו לשעבר כבר הבנתי שהעם והאזרח הפשוט לא באמת מעניינים אותו הדבר היחיד שבאמת מעניין אותו זה להשאר בשילטון בכל מחיר . מחירי הדירות מטורפים,משבר עם אמריקה ,יוקר מחיה מטורף, פחדנות וחוסר יכולת להתמודד מול החמס וכולם אשמים חוץ ממנו . היום כל ראש ממשלה אחר עדיף , ביבי קיבל מספיק הזדמנויות ורק הרס לא רואה דבר אחד חיובי שנעשה בתקופתו. אני הפעם משנה הצבעה ונותן הזדמנות לראש ממשלה אחר
  סגור
 • 59.
  אולי מספיק להתעניין בביתו?
  אמיר 18/02/2015 08:28
  הגב לתגובה זו
  5 10
  אולי יותר להתעסק במה הוא יודע לעשות במדינה? כלום. אולי יותר להתעסק בכמה הוא הצליח לשפר את הבטחון של האזרחים בבית ובגבולות? כלום. תבינו - אין לו הישגים והוא מושך לספינים שמתעסקים רק באדם ואחר כך בוכה שתוקפים אותו ואשתו באופן אישי. תתקפו אותם אחרי.
  סגור
 • 58.
  מאחלת הצלחה לך מר נתניהו
  שוש 18/02/2015 08:20
  הגב לתגובה זו
  6 7
  גא אני מבזבזת המון על ניקיון
  סגור
 • 57.
  תשקורת סמולנית בכל עורבא פרח - שקר וכזב (ל"ת)
  thmhe 18/02/2015 07:59
  הגב לתגובה זו
  7 6
  סגור
 • 56.
  1.4 מיליארד דולר עלות הבית הלבן לשנה
  סוחר 18/02/2015 07:56
  הגב לתגובה זו
  3 5
  לי כל הפסטיבל הזה של רדיפת ראש הממשלה ורעייתו והוצאת כותרות על טיפות עיניים או בקבוק ממוחזר נראה מגוחך, לא ברור אם רוצים שראש ממשלה ינהל תקציב משק בית או ינהל מדינה, עלות שנתית של מעון ראש הממשלה משתווה בערך לארוחת ערב חגיגית בבית הלבן ועל זה התקשורת לא מפסיקה לדבר ללא הפסק כאילו מצאה שלל רב
  סגור
 • רק ששכחת לציין שאצלם הנשיא משלם מכספו על הוצאותיו
  יוסי 23/02/2015 00:10
  הגב לתגובה זו
  3 1
  הבית הלבן למעשה מחולק לשניים, האגף הפרטי והאגף הציבורי. כל הוצאות האגף הפרטי, בו חיים הנשיא ומשפחתו, ממומנות ע"י הנשיא מכספו הפרטי, כולל הוצאות מזון וביגוד מעצבים לאישתו. הוצאות האגף הציבורי, הכולל יועצים, אירוח וכדו', אכן ממומנים מכספי משלם המיסים. אבל איך אתה יכול להשוות בכלל בין מעצמה כמו ארה"ב למשהו שדומה יותר לרפובליקת בננות כמו ישראל?
  סגור
 • 55.
  השמאל משדר לחץ. מספיק לראות את יונית לוי יוצאת מהכלים
  מיקי 18/02/2015 00:49
  הגב לתגובה זו
  7 5
  טענות אידיוטיות .. פרס ביזבז עשרות מיליונים וכאן מבלבלים את השכל על טייק אווי?? להזכירכם, זה בית שמסתובבים בו ביומיום יועצים, מאבטחים ועוד ועוד .. ההוצאות הללו נראות סבירות. כמובן שתמיד אפשר לחסוך..
  סגור
 • 54.
  חזירים.מורעבים.נצלנים.רק לנצל לנצל לנצל
  אריאל שרון 18/02/2015 00:08
  הגב לתגובה זו
  6 5
  ביבי ואישתו-מיס פיגי. הגורל שלכם יהיה בסוף כמו של צ'אושקואתם חרפת המין האנושי.לכו לקסריה ותתחילו לשלם תק אווי מכיסכם יא נצלנים.ולמפלגת הליכוד.תעיפו כבר את הבהמה הנצלן הזה ואת אישתו השמנה שלא מפסיקה לאכול
  סגור
 • 53.
  אצל פרס ההוצאות פי 30 !!! אבל דממה בתקשורת ... ההסתה ש
  .. 17/02/2015 23:43
  הגב לתגובה זו
  8 2
  אצל פרס ההוצאות פי 30 !!! אבל דממה בתקשורת ... ההסתה של השמאל והתקשורת וגיוס החונטה המשפטית רק יחזקו את הימין ... מעונות בקבוקים וגלידות יחזרו כבומברנג , פשוט מאוד , ימים יגידו ...
  סגור
 • 52.
  למרות שמשתין עליהם, הבבונים יבחרו בו (ל"ת)
  אריק 17/02/2015 22:31
  הגב לתגובה זו
  12 7
  סגור
 • אני בבון, אבל מבין משהו בנושא שנאה עיוורת (ל"ת)
  נפגש ב-18 למרס 18/02/2015 09:14
  הגב לתגובה זו
  5 6
  סגור
 • 51.
  ש דברים חשובים יותר כמו הקטע הבא
  יוחנן 17/02/2015 22:27
  הגב לתגובה זו
  4 4
  בסרטה של ענת גורן מערוץ 10, "כל אנשי הקמפיין", מצולם אייל ארד כאשר הוא אומר את המשפט הבא: "אני כמו כריש שמריח את הדם במים, לפרק את ביבי, אני רוצה להוריד אותו לגמרי. הוא מדמם לנו במים. מה עושה כריש כשמישהו מדמם במים? תוקף. הורג אותו. אז בואו נהרוג אותו. נשים לו את הרגל פה (הוא מלווה את דבריו כשאצבעות ידו לוחצות על עורק הצוואר) ונלחץ. את ביבי שונאים. יש פה הזדמנות לפרק לו את האימ-אימא של האימא שלו
  סגור
 • 50.
  בושה , בושה ובושה. ביבי ורעיתו חייבים לפנות את מקומם (ל"ת)
  דודו 17/02/2015 22:00
  הגב לתגובה זו
  5 6
  סגור
 • 49.
  לכו לכל הרוחות והניחו לנו (ל"ת)
  רועי 17/02/2015 21:15
  הגב לתגובה זו
  4 3
  סגור
 • 48.
  מגיע להם
  מושון 17/02/2015 20:27
  הגב לתגובה זו
  5 4
  ביבי עובד קשה אז מה אם הוא מתפנק, רק ביבי לשלטון
  סגור
 • 47.
  כמה עושק
  שלמה מורד 17/02/2015 20:20
  הגב לתגובה זו
  3 3
  כמה עושק וסיאוב יש בהתנהלות הזאת, אז אם נתניהו לא מחזיר הוצאות שעובדיו הוציאו למענו,אז אולי ידאג להם להחזר הוצאות ומס מקופת המדינה
  סגור
 • 46.
  הנשיא פרס
  שמואל 17/02/2015 19:55
  הגב לתגובה זו
  7 9
  קיצוצים? לא בבית הנשיא – עלייה ניכרת בהוצאות המשכן לאחר הביקורת על נתניהו: בדיקת תקציבו של הנשיא פרס מעלה כי חל גידול של כ-20 מיליון ש”ח בתוך כשנה | לשכת פרס בתגובה: אין כל גידול בהוצאות האישיות, הכסף משמש לצרכי עבודה בלבד מני שחר | 16:43 | ז׳ בסיון תשע״ג http://www.jdn.co.il/news/222626
  סגור
 • כמה אתה מקבל מביבי להסיט ממנו האש ? (ל"ת)
  אריק 17/02/2015 22:32
  הגב לתגובה זו
  5 6
  סגור
 • 45.
  הנשיא פרס
  שמואל 17/02/2015 19:54
  הגב לתגובה זו
  11 4
  מיליון: מהן ההוצאות של בית הנשיא? שכר, הוצאות תפעול, נסיעות רשמיות, השתתפות באירועים ואבטחה - אלו חלק מסעיפי ההוצאה של בית הנשיא בשנה שעברה. למרות הבקשה, לא סופקו חשבוניות נועם (דבול) דבירפורסם: 12.03.14 , 11:40 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4498100,00.html
  סגור
 • 44.
  ראש הממשלה אולמרט
  שמואל 17/02/2015 19:51
  הגב לתגובה זו
  10 2
  יום רביעי, 8 בנובמבר 2006, 12:32 מאת: צבי זרחיה, TheMarker.com ועדת הכספים אישרה את תקציב הביגוד ותקציב נוסף לאירוח, אחזקת המעון הפרטי וכן שירותי הסעה, משרד ודואר לבני הזוג אשת ראש הממשלה עליזה אולמרט תהיה זכאית לקבל מהמדינה ביגוד והוצאות להופעה ייצוגית, רכב ונהג להסעות, לשכה, 2 עוזרים ושירותי משרד וכן דואר. כך עולה מהמלצות של ועדה ציבורית בראשות יורם גבאי, שאושרו הבוקר בוועדת הכספים. עלות התנאים הללו לתקציב המדינה לאשת ראש הממשלה מסתכמת בכמיליון שקל בשנה. התנאים הללו יינתנו רטרואקטיבית החל מיום כינון הממשלה ב-4 במאי 2006.
  סגור
 • 43.
  ראש הממשלה אולמרט
  שמואל 17/02/2015 19:50
  הגב לתגובה זו
  7 2
  תנועת אומ"ץ - "לחקור את פרשת הציורים של עליזה אולמרט" אומ"ץ: "מן הדין שהמשטרה תפתח בחקירה בפרשת הציורים ותיגבה עדויות הן מרוכשי הציורים והן מהגברת אולמרט עצמה" ? יועץ התקשורת של אולמרט: "הגיע הזמן שתנועת אומץ תפסיק לעשות לעצמה יחסי ציבור על גבם של אחרים" 15:17 22.04.2010 מאת: TheMarker Online תנועת אומ"ץ - "לחקור את פרשת הציורים של עליזה אולמרט" אומ"ץ: "מן הדין שהמשטרה תפתח בחקירה בפרשת הציורים ותיגבה עדויות הן מרוכשי הציורים והן מהגברת אולמרט עצמה" ? יועץ התקשורת של אולמרט: "הגיע הזמן שתנועת אומץ תפסיק לעשות לעצמה יחסי ציבור על גבם של אחרים" 15:17 22.04.2010 מאת: TheMarker Online תנועת אומ"ץ - "לחקור את פרשת הציורים של עליזה אולמרט" אומ"ץ: "מן הדין שהמשטרה תפתח בחקירה בפרשת הציורים ותיגבה עדויות הן מרוכשי הציורים והן מהגברת אולמרט עצמה" ? יועץ התקשורת של אולמרט: "הגיע הזמן שתנועת אומץ תפסיק לעשות לעצמה יחסי ציבור על גבם של אחרים" 15:17 22.04.2010 מאת: TheMarker Online http://www.themarker.com/law/1.566325
  סגור
 • 42.
  מי מטפל באחזקת בית ראש הממשלה? האם הדיירים?
  הגינות בתקשורת? 17/02/2015 19:48
  הגב לתגובה זו
  8 4
  יש מנהלה שמטפלת בבית ואין קשר למשפחת נתניהו.
  סגור
 • 41.
  ראש ממשלה אולמרט
  שמואל 17/02/2015 19:46
  הגב לתגובה זו
  8 1
  אושר: הוצאות במיליון שקלים לזוג אולמרט ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקציב ההוצאות המיוחדות של ראש הממשלה ורעייתו. לזוג אושרו הוצאות בגין אירוח, ביגוד ואחזקה של מעונם הפרטי, אך לא הוצאות נסיעה אישיות של רעיית ראש הממשלה צבי לביא עדכון אחרון: 08.11.06 , 11:28 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3325128,00.html
  סגור
 • 40.
  כתבה על משפחת נתניהו
  דני סלע 17/02/2015 19:45
  הגב לתגובה זו
  7 7
  הדו"ח ממש לא מעניין......תתעסקו עם דברים יותר רציניים ולא ברכילות זולה
  סגור
 • 39.
  כמה חבל
  שלמה מורד 17/02/2015 19:42
  הגב לתגובה זו
  2 2
  כמה חבל שמר נתניהו אינו המלך אחשורוש עוד פורים עוד מעט בחירות
  סגור
 • 38.
  העובדות מדברות בעד עצמן
  דור 17/02/2015 19:18
  הגב לתגובה זו
  13 3
  בואו ניתן לעובדות לדבר: בממשלה הקודמת של נתניהו (ולא הכושלת עם לפיד) עברו הרפורמות הבאות : 1. חינוך חינם מגיל 3 ( חסכון של עד 3,000 ₪ למשפחה). 2. מענק מס הכנסה שלילי ( מענק של עד 8,000 ₪ למשפחות עם הכנסה נמוכה). 3. נקודות זיכוי לגבר-פעם ראשונה מקום המדינה-חסכון במס של עד 5,500 ש"ח למשפחה. 4. נקודת זיכוי נוספת לאישה עם ילד עד גיל 5-חסכון במס של כ:2,600 ₪. 5. הגדלת שכר המינימום בשנת 2011 מ:3,800 ₪ ל: 4,300 ₪ - והעלאה נוספת כיום ל:5,000 ₪. כל זאת,בנוסף להשקעה של מליארדים בהקמת גדר הבטחון למניעת מסתננים והשקעה של מליארדים בתשתיות שכולנו רואים ברחבי הארץ. להזכירכם,בממשלה הכושלת של אולמרט ליבני ועמיר פרץ בחר פרץ "מגן העניים" להיות שר הביטחון ולא שר האוצר היות ובמשרד הבטחון אפשר לכסות את העדשות של המשקפת ולא לראות את העניים-שנה וחצי לאחר שהציבור העיף את הממשלה הכושלת נתניהו העלה את שכר המינימום בשנת 2011. מישהוא מכיר ממשלה אחרת מקום המדינה שביצעה כל כך הרבה בקדנציה אחת ?
  סגור
 • שכחת גם את טיפולי שיניים לילדים (ל"ת)
  חיים 17/02/2015 23:16
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • אכזבה ותו לא. מה עם טרכטנברג והמס על הבורסה
  נתניהו 17/02/2015 22:37
  הגב לתגובה זו
  2 3
  מה עם אי מכירת כיל והנזק למדינה. ביבי יכל למכור את כיל אם היה רוצה. הנזק לעם הוא גדול 75% מכיל בידי הציבור.
  סגור
 • 37.
  אם זה דו"ח ביקורת אז אני צינצנת...
  ד. שלה 17/02/2015 19:15
  הגב לתגובה זו
  5 6
  מסתבר שהדו"ח לו ציפו במחנה הציוני אכזב מאוד והותיר אותם מתוסכלים ומבוהלים עד בוש מהתוצאה שלמענה הם התאמצו והשקיעו כל כך הרבה אנרגיה...והתוצאות חזרו על פניהם כבומרנג....
  סגור
 • 36.
  דווקא האיפור נראה לי הכרחי.
  cinege 17/02/2015 18:44
  הגב לתגובה זו
  7 3
  אם כך היא נראת מאופרת אני יכול רק לתאר איך היא בלי, בררררר....
  סגור
 • מעניין איך אשתך או אחותך נראות בלי איפור (ל"ת)
  שי 17/02/2015 22:01
  הגב לתגובה זו
  2 4
  סגור
 • 35.
  גועל נפש ממש להקיא מהזוג הזה (ל"ת)
  עופר 17/02/2015 18:39
  הגב לתגובה זו
  8 5
  סגור
 • ומה עם ההוצאות של פרס ? לא מגעיל ? (ל"ת)
  צדק 19/02/2015 12:08
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • גועל נפש? תכוונת לבוזזזי? לפיצצצי? (ל"ת)
  יצחק 17/02/2015 22:39
  הגב לתגובה זו
  3 3
  סגור
 • 34.
  שווי ארוחות
  אבי 17/02/2015 18:37
  הגב לתגובה זו
  6 4
  שננצנייהו היה שר אוצר הוא כל הזומן דיבר על העדוק החגורה. הייתי עושה take away לשניהם. זוג גרגרנים ונהנתנים. אפה הדוגמא לציבור?
  סגור
 • 33.
  שווי ארוחות
  אבי 17/02/2015 18:37
  הגב לתגובה זו
  4 3
  שננצנייהו היה שר אוצר הוא כל הזומן דיבר על העדוק החגורה. הייתי עושה take away לשניהם. זוג גרגרנים ונהנתנים. אפה הדוגמא לציבור?
  סגור
 • 32.
  שווי ארוחות
  אבי 17/02/2015 18:37
  הגב לתגובה זו
  3 3
  שננצנייהו היה שר אוצר הוא כל הזומן דיבר על העדוק החגורה. הייתי עושה take away לשניהם. זוג גרגרנים ונהנתנים. אפה הדוגמא לציבור?
  סגור
 • 31.
  Dan
  Dan 17/02/2015 18:26
  הגב לתגובה זו
  3 3
  כמה עלה אייל גולן בחגיגת יום ההולדת של פרס?
  סגור
 • 30.
  תמשיכו להתעסק בקנאה
  משה מימון 17/02/2015 18:25
  הגב לתגובה זו
  4 3
  מצויין תמשיכו לחזור על אותם טעויות של הבחירות האחרונות , ככה בטוח ביבי ינצח . לא על זה בוחרים ראש ממשלה . באם כבר אתם רוצים להיות עיניינים תעשו עבודת תחקיר עיתונאית אמיתית ותשוו את ההוצאות למדינות אחרות ... ונראה הכצעקתה , היכן הייתם בתקופת אולמרט ...
  סגור
 • 29.
  לא הצלחתי להבין, כמה הוצאות לאיפור? (ל"ת)
  ישראל 17/02/2015 18:24
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • 28.
  הוא באמת מנותק מהעם מחדל הנדל״ן הגדול של נתניהו (ל"ת)
  נתניהו אכזבה גדולה 17/02/2015 18:21
  הגב לתגובה זו
  4 4
  סגור
 • 27.
  גנב קטנצ'יק
  אבי 17/02/2015 18:17
  הגב לתגובה זו
  3 5
  גנב קטנצ'יק וחזיר
  סגור
 • 26.
  10% מזה הולך באמת השאר לכיס של ביבי ושרה
  אזרח ישראלי 17/02/2015 18:15
  הגב לתגובה זו
  5 4
  85500 על איפור ? טוב את ההוצאה הזאת אפשר להבין "המאפרת עושה עבודת קודש ממש קסם", בשביל לחסוך צריך לפנות לפחח רכב חחחחחח
  סגור
 • 25.
  ....שטיינמיץ אמר שראשי מדינות כמו של אנגליה וארה"ב
  אורי 17/02/2015 18:02
  הגב לתגובה זו
  4 5
  מוציאים הרבה יותר ..... ממש השוואה דבר שני העיתונאי שיפר אמר בראיון שדיבר עם ר ממשלת אנגליה שאמר לו שברגע שהוא עולה לקומה השנייה כ ל ה ה ו צ א ו ת עליו .
  סגור
 • שטיינפליץ זה זה שהותיר בור של 40 מיליארד, נכון ? (ל"ת)
  אריק 17/02/2015 22:33
  הגב לתגובה זו
  6 3
  סגור
 • 24.
  הזוג נתניהו
  שרון 17/02/2015 17:39
  הגב לתגובה זו
  4 6
  מעניין מתי יש לו זמן לעבוד כנה זמן יושב עם המאפרים/ות באמבטיות ו/או בבריכה. ו/או בארוחות הפרטיות. ו/או אצל החייטים. ו/או בשינה בזמן טיסה ארוכה אם בטיסה ללונדון היה עייף ולא יכול בלי ספה בזמן הטיסה.
  סגור
 • 23.
  זה בכלל לא ענין של כסף
  שמואל אטושנסקי 17/02/2015 17:37
  הגב לתגובה זו
  9 19
  הזוג הזה זה ענין לפסיכיאטר
  סגור
 • 22.
  עם כל תקציב האיפור מכוערת ודוחה (ל"ת)
  אור 17/02/2015 17:30
  הגב לתגובה זו
  7 8
  סגור
 • המילים שלך דוחות ומבישות אותך. תתבייש לך. טמבל (ל"ת)
  אני מאוד שמאל אבל 17/02/2015 18:19
  הגב לתגובה זו
  5 5
  סגור
 • 21.
  היה ראוי להשוות עם אחר
  אחד שאכפת לו 17/02/2015 17:23
  הגב לתגובה זו
  9 8
  היה ראוי יותר להשוות עם רבין ז"ל או אהוד ברק או אולמרט המספרים לא אומרים מאומה מפני שלאזרח אין מושג מהן ההוצאות השוטפות הממוצעים לראשי ממשלה בקיצור עושה רושם שהתקשורת חופרת בטפל ולא בעיקר
  סגור
 • 20.
  שכר לטוקבקיסטים
  עמוס 17/02/2015 17:23
  הגב לתגובה זו
  10 14
  איפה רושמים את הוצאות שכר הטוקבקיסטים שכותבים כאן בשביל ביבי. ??
  סגור
 • תגובה ל-20 כנראה נוני מוזס לא שילם לך - אין כמו ביבי
  משה ראשל"צ 17/02/2015 19:37
  הגב לתגובה זו
  7 3
  לעמוס האפס רק אנחנו החכמים יודעים מה טוב לעם ישראל דביל כמוך מקבל כסף מיריב אופניימר והאיחוד האירופי - בוגדים
  סגור
 • 19.
  הבית של נתניהו 2 מיליון לשנה, של פרס 40 מיליון
  משה פרץ 17/02/2015 17:22
  הגב לתגובה זו
  10 6
  העליות של הבית של נתניהו שני מליון לשנה, ושל בית הנשיא 40 מיליון. על הבית של נתניהו כתבו שעם כל ההוצאות הבית נראה לא מספיק מושקע. אולי גם בבית של נתניהו צריך להשקיע 40 מיליון בשנה?
  סגור
 • בשביל התקשורת פרס הוא מלך - שמעון (הרס) פרס (ל"ת)
  משה ראשל"צ 17/02/2015 19:38
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • 18.
  בכסף הזה אפשר להחזיק שכונה שלמה בכל מקום
  יהודה 17/02/2015 16:58
  הגב לתגובה זו
  21 16
  אוסף של אוכלי חינם גנבים של הכסף הציבורי ושל משלם המיסים בושה וחרפה גנב בן גנב . נעיף אותו בבחירות הבאות . בטח אין לו כרטיס אשראי כי יש משלם מיסים פרייר שמשלם את כל ההוצאות שלו ושל אשתו המטורללת
  סגור
 • אתה צודק, לבטל את משרד ראש הממשלה, ולהקים שכונה חדשה, ה (ל"ת)
  יצחק 17/02/2015 22:43
  הגב לתגובה זו
  4 1
  סגור
 • השנאה שלך כמו רעל בגופך.קודם תעיף את הרעל מגופך (ל"ת)
  מנשה 17/02/2015 17:32
  הגב לתגובה זו
  9 8
  סגור
 • אםהייתי מקורב לראש הממשלה הייתי תובע אותך על הוצאת דיבה
  יוסי 17/02/2015 17:24
  הגב לתגובה זו
  7 5
  יתכן וזה יעשה
  סגור
 • הציפי ובעלה מבזבזים פי 10
  קליפ 17/02/2015 18:21
  הגב לתגובה זו
  8 1
  הבוגי בכלל שתק בחקירת משטרה. השמאל ראויים לגנאי בוז קלון ואופוזיציה!!!
  סגור
 • 17.
  עיסוק יתר במשפחת נתניהו
  יוסי כ 17/02/2015 16:55
  הגב לתגובה זו
  14 10
  במקום להתמקד בנושטים מהותיים בחיינו (בטחון,פנסיה,דיור...), מתעסקים בפיקנטריה ונושאים בסכומים קטנטנים.
  סגור
 • אין על מה להתמקד. הכל לא בסדר (ל"ת)
  אני 17/02/2015 17:35
  הגב לתגובה זו
  6 6
  סגור
 • 16.
  בואו ניתן לעובדות לדבר
  דורון 17/02/2015 16:54
  הגב לתגובה זו
  10 17
  בואו ניתן לעובדות לדבר: בממשלה הקודמת של נתניהו (ולא הכושלת עם לפיד) עברו הרפורמות הבאות : 1. חינוך חינם מגיל 3 ( חסכון של עד 3,000 ₪ למשפחה). 2. מענק מס הכנסה שלילי ( מענק של עד 8,000 ₪ למשפחות עם הכנסה נמוכה). 3. נקודות זיכוי לגבר-פעם ראשונה מקום המדינה-חסכון במס של עד 5,500 ש"ח למשפחה. 4. נקודת זיכוי נוספת לאישה עם ילד עד גיל 5-חסכון במס של כ:2,600 ₪. 5. הגדלת שכר המינימום בשנת 2011 מ:3,800 ₪ ל: 4,300 ₪ - והעלאה נוספת כיום ל:5,000 ₪. כל זאת,בנוסף להשקעה של מליארדים בהקמת גדר הבטחון למניעת מסתננים והשקעה של מליארדים בתשתיות שכולנו רואים ברחבי הארץ. להזכירכם,בממשלה הכושלת של אולמרט ליבני ועמיר פרץ בחר פרץ "מגן העניים" להיות שר הביטחון ולא שר האוצר היות ובמשרד הבטחון אפשר לכסות את העדשות של המשקפת ולא לראות את העניים-שנה וחצי לאחר שהציבור העיף את הממשלה הכושלת נתניהו העלה את שכר המינימום בשנת 2011. מישהוא מכיר ממשלה אחרת מקום המדינה שביצעה כל כך הרבה בקדנציה אחת ?
  סגור
 • לא ביבי
  ביבי אני מזמין הכול 17/02/2015 18:57
  הגב לתגובה זו
  0 2
  כמה אתה מקבל משרל'ה ניראה לי גם אתה כלול בהוצאות
  סגור
 • מה עם פיתוח הרכבות.באף ממשלה אחרת לא היה פיתוח אדיר כזה (ל"ת)
  יוסי 17/02/2015 17:22
  הגב לתגובה זו
  8 1
  סגור
 • 15.
  מכובד ! ראש ממשלה שמארח אצלו מעולם הגדול
  אירופאי 17/02/2015 16:52
  הגב לתגובה זו
  8 13
  מה אתם רוצים שיוכלו מנות קרב במסטינג ! בבקשה תנו כבוד למשפחת ראש הממשלה!
  סגור
 • הוא מוחרם בעולם ולא מארח (ל"ת)
  שמול 17/02/2015 17:39
  הגב לתגובה זו
  5 7
  סגור
 • 14.
  אני מאשר לו. מגיע לו. כל הקנאים והמקטרגים ילכו לעשות...
  רמי 17/02/2015 16:51
  הגב לתגובה זו
  11 15
  עמידת ראש על מנת להרגע.התקשורת תעשה חגיגה על זה..את מי זה מעניין..התקשורת מזמן נמאסה עלינו.. מזמן אנחנו לא מתייחסים לדברי ההבל של התקשורת.
  סגור
 • 13.
  בשביל מה הוא מקבל משכורת אם אנו משלמים הכל הכל הכל !!!!
  sdsd 17/02/2015 16:51
  הגב לתגובה זו
  12 9
  מעניין לו היו משלמים מכיסם האם היו מבזבזים כך ה"יד רחבה"?????
  סגור
 • 12.
  ראו איזה איש גדול הוא בעלי
  שרלילה 17/02/2015 16:49
  הגב לתגובה זו
  6 7
  לפני מספר חודשים אפילו סגרנו רחוב שלם במנהטן כדי לאכול שרימפס עם שלדון שלנו. הFBI והמאבטחים קבלו קולה ובוטנים
  סגור
 • 11.
  יסולקו הקיסר והקיסרית לקיסריה ! (ל"ת)
  אורי 17/02/2015 16:46
  הגב לתגובה זו
  11 9
  סגור
 • 10.
  זאת דוגמה קלאסית של דיקדוקי עניות. (ל"ת)
  דני 17/02/2015 16:39
  הגב לתגובה זו
  12 1
  סגור
 • 9.
  לדעתי ההוצאות סבירות בהחלט!!
  Z 17/02/2015 16:37
  הגב לתגובה זו
  10 21
  אפשר לחוקק חוק ותקרה ומעל על חשבונו האישי אבל לא לשכוח זה ראש הממשלה!!! אני לא אוהב אותו מסיבות אחרות אבל לאור האופוזיציה המדינית ובעיקר הכלכלית חייבים שרק הוא ימשיך את השלטון... אוי לנו כלכלית ומדינית עם הקומוניזם יתפוס את השלטון!
  סגור
 • 8.
  ביקורת למרות הצימצומים
  אהרן 17/02/2015 16:37
  הגב לתגובה זו
  9 10
  מענין שבמקום לשבח את רה"מ על צמצום ההוצאות ב50%! עוד מבקרים אותו על כך. עולם הפוך
  סגור
 • 7.
  מדוע המבקרים לא ערכו ביקורת אצל כל ראשי הממשלות? תלכו ת
  משה 17/02/2015 16:37
  הגב לתגובה זו
  9 14
  תחפסו את עצמכם בסיבוב.נמאסתם.זה מגעיל.זאת מלחמת אחים ולא תעמולת בחירות.
  סגור
 • נתחפס בפורים (ל"ת)
  אני 17/02/2015 17:37
  הגב לתגובה זו
  3 4
  סגור
 • 6.
  את מי זה מעניין חוץ מאלה שמחפשים לנגח את נתניהו
  אחד שלא מצביע ביבי 17/02/2015 16:37
  הגב לתגובה זו
  8 29
  ואשתו???
  סגור
 • 5.
  ללא כל פרופרציה
  אהרן 17/02/2015 16:35
  הגב לתגובה זו
  18 10
  הוצאות בית הנשיא הם בערך פי שמונים! מהוצאות בית רה"מ. אבל , כמובן , פרס מאותרג ואף מלת בקורת לא תשמעו עליו בתקשודת
  סגור
 • 4.
  ההר הוליד עכבר (ל"ת)
  תבדקו את פרס 17/02/2015 16:31
  הגב לתגובה זו
  14 7
  סגור
 • 3.
  המספרים לא אומרים דבר,אלא אם יש השוואה לר"מ אחר כמו ברק
  רן 17/02/2015 16:29
  הגב לתגובה זו
  10 9
  או נשיא עם מרכיבים זהים לכולם.כך יכולנו להשוות את ההוצאה בכל רכיב.אם עבודת הביקורת של המבקר היתה מוצגת בפני אנשי מדע היא היתה נפסלת.המבקר פעל כשופט ולא כאיש מדע ולכן אי אפשר להשוות ,לערוך דיון ולהסיק מסקנות.
  סגור
 • 2.
  מוציא 70,000 דולר על ניקיון.... חחח (ל"ת)
  אובמה גם חשוד 17/02/2015 16:24
  הגב לתגובה זו
  12 4
  סגור
 • 1.
  זה לא מעניין אף אחד . (ל"ת)
  בא 17/02/2015 16:14
  הגב לתגובה זו
  10 21
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות