אודות החברה

קשרי תעופה בע"מ
78,103
מלונאות ותיירות
1984
בריטמן אלמגור זהר ושות'
413
520039009
03-5209000
03-6388811
רח' נירים 2, תל-אביב 67060
החברה, קשרי תעופה בע"מ, הינה חברה סיטונאית העוסקת בארגון טיסות שכר יוצאות ונכנסות לישראל, בשיווק חבילות תיור ונופש ובמתן שירותי תיירות נלווים לתיירים היוצאים מישראל והנכנסים אליה.
קשרי תעופה פועלת במתן שירותי תיירות ונופש בכל רחבי הארץ, באמצעות מחלקת תיירות פנים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות