חדשות מטריקס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מטריקס - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • מטריקס - מועד פרסום דוח רבעון 2 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 13.8.19
  • מטריקס - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • מטריקס-מצגת למפגש משקיעים-דוחות כספיים ליום 31.3.19
  • מטריקס - המועד המתוכנן לפרסום דוחות כספיים ל31.3.19 הינו 16.5.19
  • מטריקס - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מטריקס - מצגת למפגש משקיעים-דוחות כספיים ליום 31.12.19
  • מטרקס-הסכם לרכישת חב מידעטק העוסקת במתן פתרונות כוללים ...
  • מטרקס-בת(85%)השלימה רכישת 80% ממניות חברת דנה הנדסה-המשך
  • מטריקס - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור שרותי מידע

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות