חדשות או פי סי אנרגיה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אפסא-פועלת מול הלקוחות להתקשרות בהסכמים להקמת תחנות כח קטנות ו
  • או.פי.סי אנרגיה - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • אפסא- הוחלט לא להמשיך במתווה העסקה עם ורידיס (בשליטת דלקרכ)...
  • או.פי.סי אנרגיה - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • או.פי.סי אנרגיה - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • או.פי.סי אנרגיה-הרישיון המותנה לפרויקט צומת נכנס לתוקף ב-11.4
  • תגובה:ורידיס(בשליטת דלקרכ)במומ להעברת חב רותם כנגד הקצאה באפסא
  • אפסא-החלטת רשות החשמל למתן רישיון מותנה לצומת אנרגיה(כ-95%)...
  • או.פי.סי אנרגיה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אפסא,קנון-מתווה עם ועדת הריכוזיות לצורך הרחבת פעילות, כפוף

  חדשות סקטור אנרגיה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות