חדשות או פי סי אנרגיה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אפסא-הוגשה עתירה לבג"צ בנוגע להחלטת רשות החשמל בק"ע הסדרה .914
  • אפסא-צומת(בת)קיבלה אישור תעריף לתחנת כח מונעת בגז טבעי בהיק..
  • אפסא-התקשרות בהסכם הולכה עם נתיבי הגז בק"ע פרויקט צומת
  • אפסא-חתימת הסכם מימון פרויקטלי למימון הקמת תחנת הכוח של צומת
  • אפסא-פועלת מול הלקוחות להתקשרות בהסכמים להקמת תחנות כח קטנות ו
  • או.פי.סי אנרגיה - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • אפסא- הוחלט לא להמשיך במתווה העסקה עם ורידיס (בשליטת דלקרכ)...
  • או.פי.סי אנרגיה - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • או.פי.סי אנרגיה - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • או.פי.סי אנרגיה-הרישיון המותנה לפרויקט צומת נכנס לתוקף ב-11.4

  חדשות סקטור אנרגיה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות