חדשות שפיר הנדסה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • שפיר הנדסה - התקשרות בהסכם ליווי לפרויקט חריש,פרטים
  • שפהנ-פרויקט כביש 16-הושלמה הסגירה הפיננסית והתקבל צו התחלת עב.
  • עדכון מהמשקיע בק"ע תוכנית פיתוח שדה מגד-המשך
  • שפיר הנדסה - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • שפה-רשיון 413-הממונה עדכן את מועדי ביצוע תכנית העבודה
  • שפיר הנדסה - הממונה על התחרות אישר ביצוע עסקת "פקר ברזל"-המשך
  • שפיר הנדסה - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • שפהנ-הממונה העניק לחב רישיון יבשתי לחיפוש נפט -רישיון אחינועם
  • שפיר הנדסה - מצגת-סיכום שנת 2018
  • שפיר הנדסה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור מתכת ומוצרי בניה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות