חדשות שפיר הנדסה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • שפהנ-מיזם הנתיב המהיר-אישור הגורמים המלווים וחתימה על תוספת...
  • בת(שפהנ 60% ואורן 40%)זכתה במכרז למרכז הספקה אחוד של צה"ל,פרטי
  • שפיר-תיקי החקירה נגד החב וב.שליטה נגנזו ללא הגשת כ. אישום
  • שפהנ-הסכמה על תוספת לחוזה הזיכיון במיזם הנתיב המהיר,פרטים
  • שפיר הנדסה - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • שפיר הנדסה - התקשרות בהסכם ליווי לפרויקט חריש,פרטים
  • שפהנ-פרויקט כביש 16-הושלמה הסגירה הפיננסית והתקבל צו התחלת עב.
  • עדכון מהמשקיע בק"ע תוכנית פיתוח שדה מגד-המשך
  • שפיר הנדסה - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • שפה-רשיון 413-הממונה עדכן את מועדי ביצוע תכנית העבודה

  חדשות סקטור מתכת ומוצרי בניה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות