חדשות איי.סי.בי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אברות,מטעי,אסב-אינן עומדות בכללי שימור אולם עומדות בתנאי ההקלה
   | קישור ל-PDF
  • איי.סי.בי - מצגת משקיעים-אפריל 2019
  • איי.סי.בי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • איי.סי.בי - הקימה חברת מאיץ ביחד עם שותפה,חלקה 50% ,המשך
  • אסב-הושלמה העסקה להשקעה בחבת פרטית הפועלת בתחום הביומד-המשך
  • אינן עומדות בכללי שימור עפ"י נתוני31.12-אך עומדות בתנאי ההקלה
   | קישור ל-PDF
  • אסב- אישור הסכם השקעה בין החב לCORP ,TECHCAREאסיפה 26.2.19
   | קישור ל-PDF
  • אסב-הוארך מ.הבנות לא מחייב להשקעה בחב מטרה בתחום הרפואי...
  • אסב- הארכת התקופה מ.ההבנות להשלמת עסקת השקעה בחב בתחום הרפואי
  • אסב-הארכת מועד לחתימה על הסכם להשק בחב מטרה כנגד הקצאה עד 31.1

  חדשות סקטור מכשור רפואי