חדשות נכסים ובנין

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דסקש-תוצאות הצעת רכש מלאה למניות נכסבנ-ההצעה לא נענתה
  • נכסבנ-מעלות מכניסה דירוג החב לCREDITWATCH עם השלכות שליליות..
  • נכסבנ- הפסיקה בחינת עסקה לרכישת מגדל הליפסטיק בניו יורק- המשך
  • ה.רכש מלאה למניות נכסבנ מטעם דסקש- מפרט-מחיר עלה ל390שח למניה
   | קישור ל-PDF
  • הצעת רכש מלאה למניות נכסבנ במחיר 333 שח למניה מטעם דסקש- מפרט
   | קישור ל-PDF
  • נכסים ובנין - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • נכסים ובנין - מצגת לשוק ההון - מאי 2019
  • נכסים ובנין - מועד פרסום דוח רבעון 1 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 5.19
  • נכסים ובנין-דוח הצעת מדף להנפקת אגח ט ע"פ ת.מדף,הזמנות:14.5.19
   | קישור ל-PDF
  • נכסים ובנין-חדל לכהן כמנכ"ל-סגי איתן

  חדשות סקטור נדל"ן מניב