חדשות נכסים ובנין

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • נכסבנ-דוח מיוחד של מידרוג-הערת מנפיק,בעקבות הסדם למכירת ישפרו
  • שווי הדיבידנד בעין למניות מהדרין שחולקו לבעמ"נ נכסים לצרכי מס
  • נכסים ובנין - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • חלוקת מניות מהדרין לבעלי מניות נכסבנ כדיבידנד בעין,קובע .15.12
  • נכסים ובנין - מצגת לשוק ההון-נובמבר 2019
  • נכסים ובנין - דוח חב בת/מוחזקת-חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • נכסים ובנין - מועד פרסום דוח רבעון 3 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 1.19
  • נכסים ובנין - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • נכסים ובנין - מצגת לשוק ההון-אוגוסט 2019
  • דסקש-תוצאות הצעת רכש מלאה למניות נכסבנ-ההצעה לא נענתה

  חדשות סקטור נדל"ן מניב בישראל

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות