חדשות רבד

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • רבד-מנכל החב-שרון זכות,הודיע על החלטתו לסיים את תפקידו,טרם ...
  • רבד - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • רבד - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • הושלמה התקשרות בזהב בעסקה משותפת לרכישת השליטה ברבד
  • הושלמה רכישת השליטה ברבד ע"י יונן כהן,יצחק עוז ובזהב,הסכם בעמנ
  • הושלמה מכירת השליטה ברבד ליונל כהן ויצחק עוז,בזהב עשויה להצטרף
  • התקיימו התנאים למכירת השליטה ברבד ע"י רוכשים בינהם בזהב-המשך
  • רבד - עדכון אודות מו"מ למכירת השליטה בחברה
  • רבד - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • רבד-אישור הסדר אכיפה מנהלי בין רשות ניע,החברה,ב.שליטה ומנכל הח

  חדשות סקטור נדל"ן מניב