אודות החברה

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
5,991,887
ביטוח
1982
סומך חייקין
585
520033986
03-7547111
03-7547100
רח' אבא הלל 3, רמת גן 5211802
החברה, הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ, וחברות הבת שלה עוסקות בחמישה תחומי פעילות:
- ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך: תחום זה כולל את הפעילות הביטוחית של קבוצת הראל בענפי ביטוחי החיים וכן את פעילותה בניהול קרנות פנסיה וקופות גמל.
- ביטוח בריאות: תחום זה כולל את הפעילות הביטוחית של קבוצת הראל בענפי מחלות ואשפוז ותאונות אישיות.
- ביטוח כללי: הכולל בין היתר רכב רכוש, רכב חובה וענף ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתא.
- חברות ביטוח בחו"ל: הראל הינה בעלת השליטה בחברות ביטוח הפועלות ביוון ובטורקיה.
- שוק ההון והשירותים הפיננסים: הכולל ניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות, הנפקה לציבור של מוצרי מדדים והנפקת תעודות פיקדון על מטבעות שונים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות