חדשות אלקטרה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אלקטרה - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אלקטרה - מצגת לשוק ההון, מאי 2019
  • אלקטרה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אלקטרה - מדיניות דיבידנד- תחלק לפחות 40% מהרווח הנקי השנתי
  • אלקטרה - מצגת לשוק ההון, מרץ 2019
  • אלקטרה-חקירת רשות התחרות,בוצע חיפוש במשרדי חטיבת המעליות ...
  • אלקטרה-הסכם להקמת קמפוס משרדים לאמדוקס ברעננה,צפי תמורה כ..
  • אלקטרה - פתיחת מסחר ביום 12.12.18- אלקטרה אגח ה
   | קישור ל-PDF
  • אלקטרה-תוצאות הנפקה הנפקת אגח ה ע"פ דוח הצעת מדף מיום 6.12.18
   | קישור ל-PDF
  • אלקטרה-דוח ה.מדף להנפקת אגח ה ע"פ ת.מדף מ,30.5.17הזמנות9.12.18
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות