חדשות נטו אחזקות

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • נטו אחזקות - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • נטו-דיבידנד בסך 6758.11569אג למניה קובע-5.12.19 תשלום-16.12.19
  • נטו אחזקות - צפויה לפרסם את דוחותיה הכספיים ליום 30.9.19 ביום .11.19
  • נטו אחזקות - דוח חב בת/מוחזקת-נטו מלינדה סחר בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • נטו אחזקות - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • נטו-דיבידנד- כ-35.14 שח למניה קובע-16.9.19 תשלום-24.9.19
  • נטו אחזקות - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • נטו אחזקות - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • נטו אחזקות - דוח חב בת/מוחזקת-נטו מלינדה סחר בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • נטו אחזקות - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור מזון

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות