חדשות מדיקל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מדקל פארמוקן(בת) קיבלה אישור של מהיק"ר להחזקה ומכירה של קנ...
  • מדקל-הוארך תוקף התנאי המתלה בהסכם פארמוקן עם קנביט ל-10.7.19
  • מדקל-יציאה מרשימת השימור והעברה לרשימה הראשית ביום ...25.6.19
   | קישור ל-PDF
  • מדקל-ש-פנתה לבורסה בבקשה לצאת מהשימור ולהיסחר ברשימה הראשית
  • מדיקל קומפרשן-ש - מינוי מנכ"ל- גיל חובש
  • מדקל-התקיימו התנאים המתלים להשלמת עסקת המיזוג עם פארמוקן
  • מדקל-ש -קבלת אישור היק"ר לביצוע עסקת המיזוג עם פארמוקן,כפוף
  • קנבט תרכוש גנטיקה,שתילים+ייחורי קנאביס מפארמוקן(שתתמזג למדיקל)
  • מדקל-ש פארמוקן הודיעה על התקשרות בהסכם למכירת שתילים לחוות...
  • מדיקל קומפרשן-ש - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור פארמה