חדשות מטומי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מטומי - עדכון בנוגע למכירת טים אינטרנט
  • מטומי-עדכונים בק"ע עסקת תים אינטרנט ולכוונה להסדר עם מחזיקי הא
  • מטומי-אסיפת אגח א מ-8.7.19 לא אישרה העמדה לפרעון מיידי מותנה
  • מטומי-מכתב לנאמן בנוגע לאסיפת בעלי האגח הקרובה
  • מטומי-עדכונים בק"ע עסקת תים אינטרנט וביחס להסדר מידע כספי 31/3
  • מטומי-ריבית שנתית לאגח א הועלתה ל,6.5%ריבית ב-30.6 תהיה 3.399%
  • מטומי-עדכון בדבר הליכי מכירת INTERNET TEAM והשפעה על תוצאות הח
  • מטומי-תוספת חד פעמית לריבית שתשולם ביום 30.6.19-המשך דיווח
  • מטומי - דוח לשנת 2018 בהתאם לדרישות הבורסה באנגליה ניתן לעיון באתר ה
  • מטומי-אסיפת אגח א ב10.4-הבנות עם ריינמייקר-הבהרה בק"ע ש.נאמנות

  חדשות סקטור תוכנה ואינטרנט