חדשות ערך פיננסים

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • עפנכ-מזכר הבנות עם קרן מפרש לצורך מיזוג והרחבת הפעילות בתחום..
  • עפנכ-במ"ש אישר את ההסדר להארכת תקופת מימוש אופציה 8 עד 20.3.20
  • מדיוי,ב.שליטה ועפנכ בהסכם חדש,תקצה לעפנכ61,637 מניות,פרטים-המש
  • עפנכ-הסכם בחינת היתכנות של PEN EYE עם מור יישום מחקרים...
  • עפנכ-הקצאת של 179,300 מניות החברה(כ9.99%) תמורת 40שח למניה
   | קישור ל-PDF
  • עפנכ-מו"מ מתקדם להתקשרות במ.הבנות לעסקת אקוויטי סוופט...
  • ערך פיננסים - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • ערך פיננסים - מצגת קבוצת ערך פיננסים-יולי 2019
  • אנסל-תפעל לקבלת רשיון מורחב למתן אשראי,יומלץ לאסיפה על שנוי שם
  • אינסוליין - דוח תקופתי ושנתי - תיקון דוח
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות