חדשות קנביט

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • קנביט - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • קנבט-הסכם לביצוע מחקר בגידוליים סרטניים בשת"פ עם אוניברסיטה...
  • קנבט-קליטת שתילי קנאביס נוספים לשימוש רפואי בחוות הגידול של...
  • קנביט-קליטת שתילי קנאביס לשמוש רפואי בחוות הגידול והריבוי-המשך
  • קנבט-הוארך תוקף התנאי המתלה בהסכם עם פארמוקן ל-,10.7.19המשך...
  • קנביט-קיבלה רשיונות מוגבלים מהיק"ר לריבוי וגידול קנאביס רפואי
  • קנביט - מינוי נושא משרה-מנכל ודירקטור-קריב יפעת
  • קנביט-קיבלה אישור GAP תשתיות לחוות הגידול בהתאם לתקינה החדשה..
  • קנביט - חדל לכהן כמנכ"ל-ירון רצון
  • קנבט תרכוש גנטיקה,שתילים+ייחורי קנאביס מפארמוקן(שתתמזג למדיקל)

  חדשות סקטור פארמה