חדשות יוניטרוניקס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • יוניטרוניקס - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • יוניטרוניקס - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • יוניטרוניקס - מינוי מנכ"ל-עמית הררי
  • יונט-עדכון בדבר שיעור הריבית והתוספת שתשולם בגין הפדיון מוקדם.
  • יוניטרוניקס - מצגת לשוק ההון
  • יוניטרוניקס - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • יונט-הקפאת ההסכם לביצוע פרויקט להקמת 2 חניונים בניו-יורק...
  • יונט-מידע שנמסר באסיפת אגח 4 ו-5 +חוו"ד פרומתאוס יעוץ כלכלי
  • יונט-בקשה לבימ"ש לאישור חלוקה בעין על דרך של פיצול פעילות ...
  • יוניטרוניקס - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור אלקטרוניקה ואופטיקה