ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדון בבנק מסוים
אג"ח מדינה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - מניות 1 305.63 110 -0.34
FORWARD מט"ח 1 85.68 4,300,000 0.14
מק"מ 5 62.38 11,379,938 11.37
פיקדון בבנק מסוים 5 18.27 1,027,670.51 3.33
אג"ח מדינה 2 17.65 3,162,143 3.22
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 3.43 625,284 0.63
סה"כ 15 493.04 20,495,145.51 18.35

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT JUN 19
F_210519_106_106_ND_N_1
מקמ 1119
מקמ 719
מקמ 919
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT JUN 19 305.63 110 -0.34
F_210519_106_106_ND_N_1 85.68 4,300,000 0.14
מקמ 1119 18.63 3,400,000 3.4
מקמ 719 17.85 3,254,708 3.25
מקמ 919 17.02 3,105,230 3.1
פיקדון בבנק מסוים 12.22 613,154.5 2.23
ממשלתי משתנה 0520 11.04 2,012,143 2.01
ממשלתי שקלי 0120 6.61 1,150,000 1.2
מקמ 120 5.48 1,000,000 1
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 3.43 625,284 0.63
מקמ 1219 3.4 620,000 0.62
פיקדון בבנק מסוים 3.05 153,205.18 0.56
פיקדון בבנק מסוים 2.16 108,294 0.39
פיקדון בבנק מסוים 0.6 108,869.14 0.11
פיקדון בבנק מסוים 0.24 44,147.69 0.04