ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - מניות 1 301.93 115 1.47
FORWARD מט"ח 2 83.16 4,720,000 -0.38
מק"מ 7 56.7 11,285,230 11.27
אג"ח מדינה 2 21.21 4,162,143 4.22
פיקדון בבנק מסוים 7 10.06 867,007.89 2
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 3.84 762,681 0.76
סה"כ 20 476.9 21,797,176.89 19.34

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Sep19
F_210519_106_106_ND_N_1
מקמ 1119
מקמ 919
ממשלתי משתנה 0520
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep19 301.93 115 1.47
F_210519_106_106_ND_N_1 75.76 4,300,000 -0.35
מקמ 1119 17.08 3,400,000 3.4
מקמ 919 15.61 3,105,230 3.1
ממשלתי משתנה 0520 15.15 3,012,143 3.01
מקמ 120 9.59 1,910,000 1.91
F_190619_91_91_ND_N_1 7.4 420,000 -0.04
פיקדון בבנק מסוים 7.15 1,421,733.27 1.42
ממשלתי שקלי 0120 6.06 1,150,000 1.21
פיקדון בבנק מסוים 5.29 300,000 1.05
מקמ 510 5.02 1,000,000 1
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 3.84 762,681 0.76
מקמ 1019 3.77 750,000 0.75
פיקדון בבנק מסוים 3.16 179,225.5 0.63
מקמ 1219 3.12 620,000 0.62
מקמ 720 2.51 500,000 0.5
פיקדון בבנק מסוים 0.22 44,147.69 0.04
פיקדון בבנק מסוים 0.17 9,646.43 0.03
פיקדון בבנק מסוים -0.65 -37,091 -0.13
פיקדון בבנק מסוים -5.28 -1,050,654 -1.05
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות