גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 1.24 2.39
תחילת השנה -6.28 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 18.23
04/2019 20.17
03/2019 18.96
תקופה היקף נכסים
02/2019 19.06
01/2019 20.88
12/2018 19.52

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 1.24
04/2019 -1.15
03/2019 -0.79
תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 -3.56
01/2019 -2.02
12/2018 2.52