ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדון לזמן קצוב בבנק מעל 7 ימים ועד 30 ימי עסקים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 2 101.21 22,902.79 1.74
FORWARD מט"ח 7 97.44 6,470,000 -0.23
מק"מ 7 41.16 9,493,900 9.49
אג"ח מדינה 1 18.15 4,185,991 4.18
פיקדון לזמן קצוב בבנק מעל 7 ימים ועד 30 ימי עסקים 1 13.03 0 3
אג"ח קונצרני 2 12.01 2,650,494 2.77
פיקדון בבנק מסוים 7 9.04 0 2.08
ETF מניות 1 0.35 800 0.08
סה"כ 28 292.39 22,824,087.79 23.11

אחזקות הקרן

S_291118_365_90_ND_0_Y_1_00_00
F_150819_126_126_DL_0_N_1_00_0
F_151019_92_92_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי קצר 0520
F_301019_154_154_DL_0_N_1_00_0
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_291118_365_90_ND_0_Y_1_00_00 99.66 22,552.79 1.74
F_150819_126_126_DL_0_N_1_00_0 34.64 2,300,000 -0.05
F_151019_92_92_DL_0_N_1_00_00 22.59 1,500,000 -0.06
ממשלתי קצר 0520 18.15 4,185,991 4.18
F_301019_154_154_DL_0_N_1_00_0 15.06 1,000,000 -0.05
מקמ 1020 13.65 3,148,600 3.15
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו 13.03 0 3
מקמ 210 11.71 2,700,000 2.7
מקמ 1110 10.26 2,367,800 2.36
פיקדון בבנק מסוים 8.9 0 2.05
מז טפ הנפק 37 8.24 1,850,494 1.9
F_160919_91_91_DL_0_N_1_00_00 7.53 500,000 -0.03
F_311019_182_182_DL_0_N_1_00_0 7.53 500,000 -0.03
F_230919_122_122_DL_0_N_1_00_0 5.12 340,000 -0.01
F_271119_5_5_DL_0_N_1_00_00 4.97 330,000 0
פיקדון בבנק מסוים 4.68 0 1.08
פועלים הנפ הת יא 3.77 800,000 0.87
מקמ 120 3 691,500 0.69
פיקדון בבנק מסוים 2.77 0 0.64
מקמ 510 1.72 396,700 0.4
S_291118_365_90_ND_0_Y_1_00_00 1.55 350 0
מקמ 610 0.79 181,300 0.18
פיקדון בבנק מסוים 0.5 0 0.12
ETFS BRENT CRUDE 0.35 800 0.08
פיקדון בבנק מסוים 0.16 0 0.04
מקמ 420 0.03 8,000 0.01
פיקדון בבנק מסוים -7.97 0 -1.84
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות