ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
פיקדון בבנק מסוים
ETF מניות
FORWARD מט"ח
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 1 96.29 23,239.79 -0.49
מק"מ 5 72.03 18,125,000 18.11
פיקדון בבנק מסוים 10 33.6 0 6.5
ETF מניות 1 3.69 9,030 0.93
FORWARD מט"ח 4 -11.74 6,630,000 0
סה"כ 21 193.87 24,787,269.79 25.05

אחזקות הקרן

S_291118_365_90_ND_0_Y_1_00_00
מקמ 1119
מקמ 719
מקמ 1019
פיקדון בבנק מסוים
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_291118_365_90_ND_0_Y_1_00_00 96.29 23,239.79 -0.49
מקמ 1119 31.79 8,000,000 7.99
מקמ 719 19.88 5,000,000 5
מקמ 1019 12.42 3,125,000 3.12
פיקדון בבנק מסוים 11.49 0 2.89
פיקדון בבנק מסוים 8.15 0 2.05
פיקדון בבנק מסוים 7.84 0 0
מקמ 819 3.98 1,000,000 1
מקמ 510 3.97 1,000,000 1
פיקדון בבנק מסוים 3.81 0 0.96
ETFS BRENT CRUDE 3.69 9,030 0.93
פיקדון בבנק מסוים 3.3 0 0.01
פיקדון בבנק מסוים 3.05 0 0.01
פיקדון בבנק מסוים 2.25 0 0.57
פיקדון בבנק מסוים 1.23 0 0
F_130519_92_92_DL_0_N_1_00_00 0.18 2,500,000 0.05
פיקדון בבנק מסוים 0.14 0 0.03
F_280519_92_92_DL_0_N_1_00_00 -0.12 1,000,000 -0.03
F_200619_61_61_DL_0_N_1_00_00 -4.43 2,390,000 0
F_250619_7_7_DL_0_N_1_00_00 -7.38 740,000 -0.02
פיקדון בבנק מסוים -7.64 0 -0.02
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות