גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.15 -0.57
תחילת השנה -4.15 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
07/2019 24.32
06/2019 25.15
05/2019 24.61
04/2019 26.67
תקופה היקף נכסים
03/2019 26.45
02/2019 26.97
01/2019 25.93
12/2018 24.43

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
07/2019 -0.15
06/2019 0.43
05/2019 -0.09
04/2019 -1.65
תקופה גיוסים/פדיונות
03/2019 -0.82
02/2019 -1.12
01/2019 -0.75
12/2018 -1.67
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות