גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.09 1.56
תחילת השנה -4.43 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 24.61
04/2019 26.67
03/2019 26.45
תקופה היקף נכסים
02/2019 26.97
01/2019 25.93
12/2018 24.43

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 -0.09
04/2019 -1.65
03/2019 -0.82
תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 -1.12
01/2019 -0.75
12/2018 -1.67