אודות החברה

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ
29,930
השקעה ואחזקות
1999
שטראוס לזר ושות'
---
1532
512781386
072-2220930
072-2220952
רח' המנופים 8, הרצליה 4672559
בדצמ' 2018 הושלמה עסקת מכירת השליטה לפיה הועברו לחברה, קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (לשעבר פרוטאולוג'יקס), מלוא הון המניות של קאנומד בע"מ בתמורה להקצאת מניות. בתוך כך, החלה החברה לעסוק בתחום הקנאביס הרפואי, באמצעות קאנומד כאמור. בעקבות זאת, שונה הסיווג הענפי של קאנומד תעשיות מ-מעטפת להשקעה ואחזקות.
נציין כי בנוסף, מחזיקה החברה ב-15% מחברת אורן השקעות אשר פועלת במספר תחומי פעילות: תחום הנדל"ן היזמי למגורים בישראל, תחום עבודות בחוזי הקמה, תחום השכרת כלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ותחום מכירה ושינוע של בטון על סוגיו.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות