חדשות בי קומיוניקיישנס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • זימון אסיפה מיוחדת ל-8.8.19-אישור תוכנית ההסדר,פרטים
  • בקומ-דוח גילוי בק"ע עסקת סרצלייט-פורר
  • בי קומיונקיישנס - בימ"ש אישר כינוס אסיפות לאישור הסדר
  • אנזהב,בקום:החלטה והצעת בהמ"ש מ-16.6 בנושא הגדלת ההון הרשום בקו
  • בי קומיונקיישנס - 6K-דוחות בזק לרבעון 1 לשנת 2019 מתוגרמים לאנגלית
  • בי קומיונקיישנס - אירועים ועסקאות
  • בקומ- בקשה דחופה לבימ"ש לאישור הגדלת ההון הרשום של החברה
  • בי קומיונקיישנס - 20F לשנת 2018
  • אנזהב:חו"ד מומחה מטעם במ"ש בנוגע לסרצWלייט לרכישת השליטה בבקומ
  • ביקומ-מצגת של היועץ הכלכלי לאגח ג לקראת אסיפת מחזיקים ב14.5.19

  חדשות סקטור תקשורת ומדיה