חדשות או.אר.טי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • או.אר.טי. - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ארטכ-עדכון בק"ע מכירת אורפקהעברת כספי פיקדון,פרטים,המשך
  • או.אר.טי. - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ארטכ-קבלה תמורה נוספת בסך כ4.7מ$ ממכירת אורפק,רווח נוסף(לפני)
  • או.אר.טי. - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • או.אר.טי. - מינוי מנכ"ל-רז תמר
  • ארטכ-הוחלט להשקיע את יתרת המזומנים שנתורו ממכירת אורפק במספר א
  • או.אר.טי. - דוח רבעון 2 לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • ארטכ-חב מאוחדת קיבלה שומת מס2008-,2003בוחנת השלכות על הדוחות..
  • ארטכ-התקבלה הצעת אורפק במכרז של חב בהודו לביצוע עבודות התקנת..

  חדשות סקטור אלקטרוניקה ואופטיקה