חדשות קנביט

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • קנבט-דחיית מועד לחתימת הסכם מפורט עם תיקון עולם עד ל..24.11.19
  • קנביט - מ.עקרונות לרכישת כל פעילות תיקון עולם בישראל,פרטים
  • קנביט - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • קנבט-הסכם לביצוע מחקר בגידוליים סרטניים בשת"פ עם אוניברסיטה...
  • קנבט-קליטת שתילי קנאביס נוספים לשימוש רפואי בחוות הגידול של...
  • קנביט-קליטת שתילי קנאביס לשמוש רפואי בחוות הגידול והריבוי-המשך
  • קנבט-הוארך תוקף התנאי המתלה בהסכם עם פארמוקן ל-,10.7.19המשך...
  • קנביט-קיבלה רשיונות מוגבלים מהיק"ר לריבוי וגידול קנאביס רפואי
  • קנביט - מינוי נושא משרה-מנכל ודירקטור-קריב יפעת
  • קנביט-קיבלה אישור GAP תשתיות לחוות הגידול בהתאם לתקינה החדשה..

  חדשות סקטור פארמה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות