ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדון בבנק מסוים
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור
אג"ח מדינה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
FORWARD מט"ח 8 67.04 10,080,000 -1.73
מק"מ 8 63.48 37,550,148 37.53
פיקדון בבנק מסוים 9 35.57 5,890,041.33 21.02
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור 1 12.92 1,930,000 7.64
אג"ח מדינה 1 5.24 3,100,000 3.1
חוזים עתידיים - מניות 1 -297.31 -139 -6.62
סה"כ 28 -113.06 58,550,050.33 60.94

אחזקות הקרן

F_130519_178_178_ND_N_1
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 910
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 01/04
מקמ 210
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
F_130519_178_178_ND_N_1 85.45 12,850,000 -1.18
פיקדון בבנק מסוים 29.46 4,430,134.07 17.41
מקמ 910 17.74 10,500,000 10.49
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 01/04 12.92 1,930,000 7.64
מקמ 210 11.42 6,750,000 6.75
מקמ 1219 9.98 5,900,000 5.9
F_110719_119_119_ND_N_1 7.31 1,100,000 -0.08
פיקדון בבנק מסוים 7.31 1,100,000 4.32
מקמ 120 7.1 4,200,000 4.2
מקמ 310 6.59 3,900,148 3.9
ממשלתי משתנה 0520 5.24 3,100,000 3.1
מקמ 720 5.07 3,000,000 3
מקמ 810 3.38 2,000,000 2
פיקדון בבנק מסוים 2.86 430,000 1.69
מקמ 510 2.2 1,300,000 1.3
פיקדון בבנק מסוים 1.58 237,490 0.93
F_120819_87_87_ND_N_1 1.53 230,000 0.01
F_260919_42_42_ND_N_1 1 150,000 0.01
פיקדון בבנק מסוים 0.8 473,228 0.47
פיקדון בבנק מסוים 0.25 146,587.48 0.15
פיקדון בבנק מסוים 0.18 105,991.15 0.11
F_101019_28_28_ND_N_1 -1.06 -160,000 -0.01
F_031019_34_34_ND_N_1 -4.59 -690,000 -0.06
F_021019_36_36_ND_N_1 -5.98 -900,000 -0.11
פיקדון בבנק מסוים -6.87 -1,033,563.37 -4.06
F_021019_36_36_ND_N_1 -16.62 -2,500,000 -0.31
DAX INDEX FUTURE Dec19 -297.31 -139 -6.62
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות