ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדון בבנק מסוים
אג"ח מדינה
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
FORWARD מט"ח 5 76.62 12,975,000 0.36
מק"מ 6 65.29 44,725,148 44.68
פיקדון בבנק מסוים 6 22.63 6,051,878.56 15.49
אג"ח מדינה 2 17.07 5,630,000 11.68
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 1.08 742,434 0.74
חוזים עתידיים - מניות 1 -298.69 -170 -4.12
סה"כ 21 -116 70,124,290.56 68.83

אחזקות הקרן

F_130519_178_178_ND_N_1
מקמ 919
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 719
DBR 3 1/4 01/04/20
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
F_130519_178_178_ND_N_1 75.88 12,850,000 0.36
מקמ 919 38.1 26,100,000 26.08
פיקדון בבנק מסוים 17.53 2,969,026.1 12
מקמ 719 16.36 11,200,000 11.2
DBR 3 1/4 01/04/20 11.66 1,930,000 7.98
F_140519_58_58_ND_N_1 8.86 1,500,000 0.04
מקמ 310 5.58 3,825,148 3.82
ממשלתי משתנה 0520 5.41 3,700,000 3.7
פיקדון בבנק מסוים 3.28 2,246,587.48 2.25
מקמ 120 2.92 2,000,000 2
מקמ 510 1.75 1,200,000 1.2
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 1.08 742,434 0.74
פיקדון בבנק מסוים 1.03 702,414.98 0.7
פיקדון בבנק מסוים 0.98 165,961 0.67
מקמ 210 0.58 400,000 0.4
פיקדון בבנק מסוים -0.19 -32,343 -0.13
F_160519_56_56_ND_N_1 -2.36 -400,000 -0.02
F_200519_16_16_ND_N_1 -2.36 -400,000 -0.02
F_230519_13_13_ND_N_1 -3.4 -575,000 -0.01
DAX INDEX FUTURE JUN 19 -298.69 -170 -4.12