גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 5.44 7.49
תחילת השנה 43.93 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
09/2019 61.03
08/2019 64.47
07/2019 61.1
06/2019 63.97
05/2019 68.43
תקופה היקף נכסים
04/2019 61.77
03/2019 79.97
02/2019 74.29
01/2019 75.12
12/2018 72.14

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
09/2019 5.44
08/2019 -2.05
07/2019 -1.23
06/2019 2.33
05/2019 -0.06
תקופה גיוסים/פדיונות
04/2019 1.82
03/2019 5.02
02/2019 8.38
01/2019 24.29
12/2018 -7.14
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות