גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.06 -1.89
תחילת השנה 39.44 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 68.43
04/2019 61.77
03/2019 79.97
תקופה היקף נכסים
02/2019 74.29
01/2019 75.12
12/2018 72.14

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 -0.06
04/2019 1.82
03/2019 5.02
תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 8.38
01/2019 24.29
12/2018 -7.14