ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
מק"מ
חוזים עתידיים - מניות
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 1 271.39 2,825 -0.99
FORWARD מט"ח 4 76.7 9,765,000 -2.27
אג"ח מדינה 3 50.73 20,650,000 24.87
מק"מ 5 37.42 18,350,000 18.35
חוזים עתידיים - מניות 1 28.82 12 -0.02
פיקדון בבנק מסוים 9 18.71 4,259,599.2 9.17
סה"כ 23 483.77 53,027,436.2 49.11

אחזקות הקרן

S_290419_365_90_ND_2_Y_1_03_04
F_130519_178_178_ND_N_1
ממשלתי משתנה 0520
DAX INDEX FUTURE Dec19
F_280519_183_183_ND_N_1
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_290419_365_90_ND_2_Y_1_03_04 271.39 2,825 -0.99
F_130519_178_178_ND_N_1 70.36 9,000,000 -1.68
ממשלתי משתנה 0520 36.7 18,000,000 18
DAX INDEX FUTURE Dec19 28.82 12 -0.02
F_280519_183_183_ND_N_1 23.45 3,000,000 -0.65
מקמ 1119 17.09 8,380,000 8.38
פיקדון בבנק מסוים 16.44 2,102,494.01 8.06
מקמ 1019 12.24 6,000,000 6
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 01/04 11.46 1,450,000 5.62
מקמ 120 3.91 1,920,000 1.92
פיקדון בבנק מסוים 3.78 530,000 1.85
פיקדון בבנק מסוים 3.28 420,000 1.61
פיקדון בבנק מסוים 3.25 1,593,068 1.59
ממשלתי שקלי 0120 2.57 1,200,000 1.26
מקמ 510 2.14 1,050,000 1.05
מקמ 420 2.04 1,000,000 1
פיקדון בבנק מסוים 1.58 773,430.15 0.77
פיקדון בבנק מסוים 0.19 95,083.37 0.1
פיקדון בבנק מסוים 0.04 5,012 0.02
פיקדון בבנק מסוים 0.02 3,152 0.01
F_260919_34_34_ND_N_1 -3.82 -535,000 0.01
פיקדון בבנק מסוים -9.87 -1,262,640.33 -4.84
F_240919_9_9_ND_N_1 -13.29 -1,700,000 0.05
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות