ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים - מניות
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 1 254.7 2,825 -4.87
FORWARD מט"ח 3 90.15 11,900,000 0.25
מק"מ 7 45.28 24,200,000 24.16
אג"ח מדינה 2 41.61 22,000,000 22.19
חוזים עתידיים - מניות 1 38.32 17 -0.3
פיקדון בבנק מסוים 6 20.9 2,831,785.42 11.15
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 2.16 1,154,376 1.15
סה"כ 21 493.12 62,089,003.42 53.73

אחזקות הקרן

S_290419_365_90_ND_2_Y_1_03_04
F_130519_178_178_ND_N_1
DAX INDEX FUTURE JUN 19
ממשלתי משתנה 0520
F_280519_183_183_ND_N_1
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_290419_365_90_ND_2_Y_1_03_04 254.7 2,825 -4.87
F_130519_178_178_ND_N_1 68.18 9,000,000 0.25
DAX INDEX FUTURE JUN 19 38.32 17 -0.3
ממשלתי משתנה 0520 33.75 18,000,000 18
F_280519_183_183_ND_N_1 22.73 3,000,000 0
מקמ 1119 18.12 9,680,000 9.67
מקמ 1019 11.24 6,000,000 5.99
פיקדון בבנק מסוים 10.53 1,390,000.01 5.62
ממשלתי שקלי 0120 7.86 4,000,000 4.19
מקמ 510 7.47 4,000,000 3.99
פיקדון בבנק מסוים 5.2 686,704.8 2.77
פיקדון בבנק מסוים 4.59 605,947.24 2.45
מקמ 120 3.59 1,920,000 1.92
מקמ 919 2.43 1,300,000 1.3
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 2.16 1,154,376 1.15
מקמ 420 1.87 1,000,000 1
מקמ 1219 0.56 300,000 0.3
פיקדון בבנק מסוים 0.29 38,424 0.16
פיקדון בבנק מסוים 0.18 95,083.37 0.1
פיקדון בבנק מסוים 0.11 15,626 0.06
F_300519_6_6_ND_N_1 -0.76 -100,000 0